כתיבה ופרסום של מאמרים אקדמיים

סדנה מקוונת בזום

מועדים:

יום רביעי, 9 בפברואר 2022, בשעות 10:00 – 14:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר יערית בוקק-כהן

בסדנה יוצגו הקווים והעקרונות המנחים להכנת המאמר האקדמי; נלמד מהם הדגשים שיש לתת בכל אחד מהפרקים השונים, כיצד ניתן לשפר את נוסח הטיעונים ואת היכולת להעביר ולשכנע במסר המרכזי של המאמר ; יוצגו מדדי דירוג כתבי עת ויידונו השיקולים בבחירת כתב העת להגשה; נדגים online את השימוש במאגר JCR (המציג את הדירוג הבינלאומי של כל כתבי העת בעלי אימפקט פקטור) וכן נדון באופן המיטבי לשיווק המאמר והתנהלות מול מערכות כתבי עת ואופן ההגשה המקוון לכתבי עת בינלאומיים. נעיין במספר מאמרים לדוגמא שיישלחו למשתתפים מבעוד מועד.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ם לתארים מתקדמים המכינות/ים או מתכננות/ים להכין מאמרים אקדמיים לצורך פירסום בכתבי עת שפיטים ושיש להן/ם היכרות בסיסית עם מתודולוגיה איכותנית.

תרומת הסדנה

הכרת העקרונות שבבסיס כתיבת מאמר אקדמי לכתבי עת בינ"ל
רכישת אבחנה בין הדגשים השונים שיש לתת בכל אחד מפרקי המאמר
הבנת מדדים לדירוג כתבי עת והיכרות עם מאגר JCR
התגברות על חסמים פסיכולוגיים המעכבים כתיבת ו/או תיקון מאמרים