ראיונות עומק: תאוריה ופרקטיקה

סדנה מקוונת בזום

מועדים:

יום ראשון, 6 בפברואר 2022, בשעות 10:00 -14:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

הסדנה תדון בעקרונות התאורטיים ובפרקטיקה של תכנון וניהול ראיונות עומק איכותניים; יוצג הבסיס הפילוסופי של ראיונות עומק, ייסקרו סוגים של ראיונות עומק, ויידונו סוגיות בתכנון ריאיון עומק ובניהולו; ככל שהזמן יאפשר זאת יידונו שיקולים אתיים הקשורים לניהול ראיונות עומק. במסגרת הסדנה המשתתפים יתנסו בעריכת ריאיון קצר.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטייות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות שטרם ערכו ראיונות עומק מחקריים, ולאלו שמעוניינים להרחיב את הידע ואת המיומנויות שלהם בעריכת ראיונות עומק.

תרומת הסדנה

  • הכרת העקרונות התאורטיים שבבסיס ראיונות עומק איכותניים
  • הכרת סוגים שונים של ראיונות עומק איכותניים
  • רכישת יכולת לתכנן ריאיון עומק
  • הבנת העקרונות לניהול ריאיון עומק
  • הכרת המורכבות האתית הקשורה לריאיון עומק והדרכים לשמירת אתיקה בראיון עומק