ניתוח נתיבים (משוואות מבניות)

סדנה מקוונת בזום

מועדים:

יום חמישי, 8 בספטמבר 2022, בשעות: 10:00 -14:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר ירון סלע

תקציר

מטרת הסדנה היא ללמד את המשתתפים את התאוריה והפרקטיקה של "ניתוח נתיבים", המיועד לבחינת מודלים המורכבים מכמה משתנים תצפיתיים ולטנטיים, כולל בדיקת קשרי תיווך.

דרישת קדם: ניתוח נתונים מתקדם.

פירוט:

  • מבוא לניתוח נתיבים ויישומים אפשריים
  • מקדמים להערכת קשר בניתוח נתיבים
  • נתונים לטיב התאמה (Goodness of Fit)
  • העברת קובץ נתונים מ-SPSS ל-AMOS: נתונים חסרים, פריטים, משתנים לטנטיים
  • משתנים תצפיתיים מול משתנים לטנטיים
  • מודל בסיסי לרגרסיה מרובה ב-AMOS: בנייה, הרצה, פרשנות ודיווח
  • בניית מודל תיווך ב-AMOS: בנייה, הרצה, פרשנות ודיווח

מיקום: הסדנה תתקיים בזום, קישור יישלח ללומדים בסמוך למועד.