חקר השיח בשירות החוקר האיכותני: היבטים מתודולוגיים

סדנה מקוונת בזום

מועדים:

יום חמישי, 8 בספטמבר 2022, בשעות: 10:00 -14:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

פרופ' עירית קופפרברג


תקציר

מטרת הסדנה היא להציג למשתתפים/ות את המסגרת התאורטית והמתודולוגית של חקר השיח, כדי שיוכלו להשתמש בה במחקריהם/ן. המשתתפים/ות בסדנה יתנסו בעריכת מחקר לדוגמה שיכלול הצגת מטרות ושאלות מחקר, מסגרת תאורטית, ניתוח נתונים והצגת נתונים ופרשנותם. לאחר הסדנה, המשתתפים/ות יקבלו רשימת מקורות עדכנית ורלוונטית לסדנה. נוסף על כך, המשתתפים/ות יוכלו להציג שאלות הנוגעות למחקרים שלהם/ן, ולקבל עליהן תשובות.

תרומת הסדנה

  • הבלטת השילוב בין שיטות ניתוח נתונים שונות, ליצירת אמינות מחקרית.
  • הבלטת הקשר בין חלקי המחקר השונים, ויצירת לכידות ביניהם.
  • הצגת התרומה של חקר השיח לחשיפת ממדים גלויים וסמויים של הנתונים.
  • הגדרת מושגי יסוד מרכזיים: שיח, חקר השיח, שיח מתוכנן, מתודולוגיה, שיטת ניתוח
  • נתוני מחקר רב-מודליים וחד-מודליים, אינטראקציה, סיפור אישי, בניית זהות, שפה מטפורית ועוד

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים/ות ולסטודנטים/ות לתארים מתקדמים המבקשים/ות לשלב במחקרם/ן ניתוח שיח.

מיקום: הסדנה תתקיים בזום, קישור יישלח ללומדים בסמוך למועד.