כתיבה ופרסום של מאמרים אקדמיים

סדנה מקוונת בזום

מועדים:

יום שלישי, 19 ביולי 2022, בשעות: 14:30-10:00

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר יערית בוקק-כהן

בסדנה יוצגו הקווים והעקרונות המנחים להכנת המאמר האקדמי; נלמד אילו דגשים יש לתת בכל אחד מהפרקים השונים, וכיצד לשפר את ניסוח הטיעונים ואת היכולת להעביר ולשכנע במסר המרכזי של המאמר; נציג את מדדי דירוג של כתבי עת ונדון בשיקולים בבחירת כתב העת להגשה; נדגים online את השימוש במאגר JCR (המציג את הדירוג הבין-לאומי של כל כתבי העת בעלי אימפקט פקטור), נדון באופן המיטבי לשיווק המאמר ולהתנהלות מול מערכות כתבי עת, ונלמד על אופן ההגשה המקוון לכתבי עת בין-לאומיים. נעיין בכמה מאמרים לדוגמה שיישלחו למשתתפות/ים מבעוד מועד.

 

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ם לתארים מתקדמים המכינות/ים או מתכננות/ים להכין מאמרים אקדמיים לצורך פרסום בכתבי עת שפיטים, ויש להן/ם היכרות בסיסית עם מתודולוגיה איכותנית.

 

תרומת הסדנה

  • הכרת העקרונות שבבסיס כתיבת מאמר אקדמי לכתבי עת בין-לאומיים
  • רכישת היכולת להבחין בין הדגשים השונים שיש לתת בכל אחד מפרקי המאמר
  • הבנת מדדים לדירוג כתבי עת והיכרות עם מאגר JCR
  • התגברות על חסמים פסיכולוגיים המעכבים כתיבה ו/או תיקון של מאמרים

מיקום: הסדנה תתקיים בזום, קישור יישלח ללומדים בסמוך למועד.