איזה מין חינוך – מגדר ומיניות בהוראה

מועדים:

סדנת יום- מועברת בזום -  בתאריך 14 לנובמבר 2022 משעה 14:30 –19:00, 6 שעות אקדמיות

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר נטע ארנון שושני


מטרת התוכנית

העלאת המודעות להוראה מכוונת מגדר, מיניות וזוגיות – כתפיסת עולם וכפרקטיקה פדגוגית.

תקציר

בשנים האחרונות עולה צורך מצידם.ן של א.נשי חינוך במידע תאורטי ויישומי בנושא חינוך למיניות. אנו חיים.ות בעולם חברתי שבו אנחנו מוקפים.ות ומוצפים.ות במיניות – מעל שלטי פרסומת, מתוך מסך הטלוויזיה ובמסגרת אירועים חדשותיים. היא משפיעה עלינו ועל תלמידינו, ולא ניתן להתעלם ממנה. למרות זאת, אין בישראל חינוך מוסדר למיניות, ומה שקיים – הוא מועט, חלקי, ולרוב מתמקד במיניות כתופעה פיזית או כמקור לבעיות (היריון לא רצוי, מחלות, פגיעות).
כא.נשי חינוך אנחנו מהווים מקור למידע ולחיקוי. לכן, למרות המבוכה והרגישות, ואולי דווקא בגללן – יש לדעת כיצד להתייחס לנושא באופן מפורש ומקצועי, ולהתאימו לבני.ות הגילים השונים, על המאפיינים הגופניים והנפשיים שלהם.ן. בסדנה זו נכיר מושגי מפתח בעולם המגדר, המיניות והזוגיות; נחשוב איך לשלב אותם בשגרת היום-יום של החיים, הלמידה והחינוך; ונכיר אופציות להעמקה, במקרה שנרצה ונצטרך. המטרה אינה להפוך את כל א.נשי החינוך למחנכים.ות למיניות – אלא להעלות את המודעות ולתת כלים לנוכחותם של הנושאים הללו בהרצאות ובשיעורים.

נושאי הלימוד:

  • רגישות מגדרית – ההבדל בין מין למגדר, ציפיות מגדריות, מגדר כיחסי כוח, חינוך מודע מגדר
  • השפה של המגוון המגדרי והמיני – הטרמינולוגיה של הדיוורסיטי
  • חינוך למיניות בריאה מהו? – איך עושים חינוך למיניות ולזוגיות כשגרת לימודים וכשגרת חיים

קהל היעד

מורי.ות מורים, א.נשי חינוך, הורים לילדות וילדים ומטפלים.ות המבקשים להעלות מודעות לנושא ולהרחיב את ארגז הכלים שלהם בתחום

מבנה התוכנית

סדנת יום- מועברת בזום –  בתאריך 14 לנובמבר 2022 משעה 14:30 –19:00, 6 שעות אקדמיות

חובות הקורס
נוכחות חובה

עלות

180 ₪ בלבד. 10% הנחה לנרשמים מראש עד לתאריך ה-12.05.2022

על המנחים

ד"ר נטע ארנון שושני, חוקרת, מרצה ומנחה לחינוך למיניות. מקדמת רגולציה של חינוך למיניות במערכות החינוך והבריאות.