מחקר איכותני פרשני: מבוא

סדנה מקוונת בזום

מועדים:

יום ראשון, 5 בפברואר 2023, בשעות 8:00–12:00

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל


תקציר
בסדנה יידונו העקרונות הפילוסופיים והמתודולוגיים של מחקרים איכותניים המעוגנים בפרדיגמות פרשניות (לא-פוזיטיביסטיות) ומבחינים אותם ממחקרים כמותיים-פוזיטיביסטיים; יוצגו מסורות החקירה האיכותניות המרכזיות (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, מחקר פעולה, חקר מקרה, אוטו-אתנוגרפיה), תוך הצבעה על המשותף והמבחין ביניהן.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות שטרם התנסו בעריכת מחקר איכותני או מצויות/ים בשלבים הראשונים בתכנונו ובעריכתו.

תרומת הסדנה

  • הבנת התשתית הפילוסופית והמתודולוגית של מחקרים איכותניים-פרשניים.
  • הכרת אסטרטגיות החקירה (מסורות המחקר) המרכזיות במחקר איכותני.

מיקום: הסדנה תתקיים בזום, קישור יישלח ללומדים סמוך למועד.