מעבר לאופק – תכנית הזנק ליום שאחרי הדוקטורט

תשלום שכר לימוד

מועדים:

בהתאם לסילבוס