פיתוח משחק בריחה דיגיטלי פדגוגי

הסדנה מתקיימת בזום

מועדים:

תאריך התחלה וסיום: 3/4/24 – 19/6/24 (10 מפגשים), ימי רביעי בשעות 21:00-18:30

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

יעל חקשוריאן

מטרת הסדנה
לפתח יחידת לימוד מבוססת משחק בריחה דיגיטלי בתחום התוכן שהמשתלמים מלמדים, הדורשת מיומנויות מסדר חשיבה גבוה.

תקציר
משחקים דיגיטליים, ובהם חדרי בריחה דיגיטליים, יוצרים עולמות מרתקים ומהנים, ודורשים מהשחקנים חשיבה ופתרון בעיות מורכבות.
בשנים האחרונות הפכו חדרי בריחה דיגיטליים לפעילות נפוצה כחלק מהוראה ולמידה מרחוק, וכאסטרטגיה של למידה חדשנית המשלבת טכנולוגיה דיגיטלית.המיומנויות הנדרשות לפיתוח חדרי בריחה דיגיטליים הן מגוונות. הכשרה מקצועית יכולה לסייע למורים לעשות זאת, תוך התאמה של חדרי הבריחה  לרמת הידע של התלמידים ולתחום התוכן שהם מלמדים.

מצ"ב סילבוס