שיתופיות מקוונת ורב תרבותיות – במסגרת מרכז טק

מועדים:

סמסטר א': 22/09/20 - 12/01/21 סמסטר ב': 11/02/21 - 30/06/21

היקף:

120 שעות אקדמיות

שיתופיות מקוונת ורב-תרבותיות

סמסטר א':
שיתופיות מקוונת ורב תרבותיות -מבוא

סמסטר ב':
מחקר בלמידה שיתופית ורב-תרבותיות


עלות: 400 ש"ח, כולל דמי הרשמה
היקף: 120 שעות אקדמיות