חיוך בחינוך: מקומו של ההומור בתהליך הלמידה

קטגוריה: סדנאות קיץ

מרצים: דודו ליברמן

שנה: 2019

ההומור הוא במהותו תופעה חתרנית. הוא מארגן מחדש רכיבי סיטואציה וכך יוצר תמונה אחרת וחדשה. בשל יכולת זו ההומור הוא פעמים רבות נשקם של החלשים, המשתמשים בו כדי לערער ודאויות ומסרים אוטוריטטיביים. אבל אפשר להיעזר גם בו כדי לרכך ולהנגיש סיטואציה של העברת מסרים.
בקורס נחתור להבנת ההומור כתופעה אנושית כללית. תובנה זו תאפשר לחשוף את הפונקציות השונות של ההומור ככלי המאפשר מגע אנושי ומסייע בתהליכי חינוך ובהעברת מסרים תרבותיים. כך יתברר מקומו של ההומור בכיתה – הן ביחסים בין מורה לתלמיד הן במפגש בין התלמידים לבין מקורות התרבות.

מקום נרחב יינתן להומור בתרבות היהודית בכלל ובתלמוד הבבלי בפרט. התלמוד רווי הומור, ואנו נפגוש הומור זה הן בתוכני הלמידה הן ב"סטינג" הבית-מדרשי, שהוא המתאים ביותר לפיתוח הומור ולהפעלתו.

נושאים מרכזיים

  • הומור עצמי ככלי לעיצוב אישי
  • הומור ככלי ביחסי אדם-חברה ואדם-שלטון
  • הומור ככלי המאפשר התחברות לתרבות קלאסית ו/או למערכת אידיאית
  • הומור בבית הספר: מול המורה, מול התלמיד, מול תוכני הלמידה

שיטת הלימוד

כל אחד מהנושאים יילמד הן פרונטלית הן בלמידה בית-מדרשית. מדובר בלמידה הבנויה על הפעלת הכיתה בקבוצות למידה ועל דיון. המורה משמש כמנחה למידה, ובעקבותיה מתקיים דיון קבוצתי.
היקף: חמישה מפגשים בני שש שעות אקדמיות, בסך הכול שלושים שעות אקדמיות

מועדים: 7.7.2019, 10.7.2019, 16.7.2019, 17.7.2019, 23.7.2019, בשעות 10.30–15.30

מחיר: 900 ש"ח

מנחה: דודו ליברמן, ממובילי זרם בתי המדרש הפתוחים בארץ. מוסמך האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטה העברית להיסטוריה ולספרות. ממקימי בית הספר הניסויי מקור חיים ובית המדרש להתחדשות. הורה בבית הספר למדעים ואומנויות ובמכללת הרצוג, עמד בראש בית המדרש הפתוח 'אלול', נמנה על מנחי 'קולות' מיסודו. פרסם ספר פרשנות וקריאה בספר תהילים, ומאמרים בכתבי העת אקדמות, השילוח ועוד. .
דוד התמחה בהוראה אינטגרטיבית המשלבת היסטוריה וספרות, ובהנחיית קבוצות למידה

900.00