מבוא לחקר הטקסט והשיח: המסע הפרשני בין הגלוי והסמוי

מרצים / מנחים:

פרופ' עירית קופפרברג

תיאור הסדנה 

הסדנה מיועדת למשתתפים המעוניינים להתנסות בניתוח שיח דבור, כתוב ומקוון, כדי ללמוד תחום חדש או כדי לקדם את מחקרם. הסדנה תכלול הצגה של מסגרות תיאורטיות ומתודולוגיות ותאפשר למשתתפים להתנסות בניתוח של טקסטים. במהלך הסדנה יינתנו תשובות לשאלות שונות: מהו שיח? מהו חקר השיח? מה מקומו של ההקשר בניתוח שיח? אילו גישות קיימות בתחום? מה הוא חקר שיח מכוון נתונים? מה הוא חקר שיח מכוון תיאוריה? מה הוא חקר שיח ביקורתי? כיצד יכול תחום חקר השיח לקדם את עבודת החוקר האיכותני? כיצד מבצעים ניתוח שיח? כיצד אפשר לשלב מחקר איכותני עם מחקר כמותי? כיצד אוספים נתונים בתחום חקר השיח? מהו מקומו של הסיפור האישי בתחום? איך אפשר לבצע מחקר אמין? מה הוא מקומה של הפרשנות בתהליך המחקרי? אילו שיטות ניתוח מאפשרות לזהות משמעות גלויה ומשמעות סמויה?

לאחר הסדנה יקבלו המשתתפים רשימת מקורות ביבליוגרפיים רלוונטית.

מבנה הסדנה

  1. בחלק הראשון נציג מסגרת תיאורטית שתגדיר את התחום ואת הגישות השונות הקיימות, בלוויית דוגמאות;
  2. בחלק השני נתמקד בתהליך איסוף הנתונים, בניתוחם ובפרשנותם. המשתתפים יתנסו בניתוח טקסטים משיח דבור ומקוון;
  3. בחלק השלישי נתייחס לשאלות שעולות מתוך מחקריהם של משתתפי הסדנה

 קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים מתחומי הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הפסיכיאטריה, הייעוץ, הרפואה, התקשורת, העבודה סוציאלית, הבלשנות, האנתרופולוגיה, החינוך, הספרות, המשפטים ועוד – המבקשים לשלב ניתוח שיח במחקרם.

המטרות שישיג הלומד מההשתתפות בסדנא

א. הבנת המסגרות התיאורטיות והמתודולוגיות שמציע חקר השיח.

ב. הבנת הקשר בין מטרות המחקר והשימוש בשיטה או שיטות ניתוח שונות.

ג. התנסות בניתוח של טקסטים מסוגים שונים באמצעות לאור שיטות ניתוח שונות.

ד. קידום המחקר של המשתתף.

ה. לאחר הסדנה יקבלו המשתתפים רשימת מקורות ביבליוגרפיים רלוונטית.