סדנת התנסות במתודולוגית Photovoice

מרצים / מנחים:

רבקה הלל לביאן

Photovoice היא שיטה שבאמצעותה אנשים יכולים לזהות, לייצג, ולשפר את קהילתם, באמצעותה חוקרים מספקים מצלמות למשתתפים מקבוצות מוחלשות או מודרות כדי שיוכלו לתעד נושאים חשובים להם באמצעות השימוש בצילום. טכניקה זו גם מציעה למשתתפים דרכים חדשות ורפלקטיביות לתפיסת העולם שסביבם וכן דרך לחקור את סביבתם ולייצגה במטרה לפעול לשינוי כחלק מפרקטיקה של העצמה אישית וחברתית. מטרת הסדנה לחשוף את הלומדים לדרך להעצמה אישית וחברתית של קבוצות, תוך אפשרות להתנסות בדרך זו בעצמם.

מטרות:

  • לחשוף את הסטודנטים לדרך להעצמה אישית וחברתית של קבוצות
  • היכרות עם Photovoice  והתאוריות העומדות בבסיסה
  • התנסות ב Photovoice
  • למידה וכתיבה בעקבות ההתנסות ב Photovoice  

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים ממדעי החברה והפרופסיות החברתיות בעלי היכרות בסיסית עם עקרונות המחקר האיכותני-פרשני המבקשים ללמוד ולהתנסות במתודולוגית Photovoice.

המטרות שישיג הלומד מההשתתפות בסדנה

א. הבנת הייחודיות של Photovoice  והתאוריות העומדות בבסיסה

ב. התנסות ב Photovoice