מבוא למחקר איכותני

קטגוריה: סדנאות יום מחקר קיץ

מרצים: גבריאלה ספקטור-מרזל

שנה: 2019

תאור הסדנה 

בסדנה יידונו העקרונות של מחקרים איכותניים המעוגנים בפרדיגמות פרשניות (לא-פוזיטיביסטיות) והמבחינים אותם ממחקרים כמותיים-פוזיטיביסטיים. יוצגו מסורות החקירה האיכותניות המרכזיות (אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, מחקר פעולה, חקר מקרה, אוטו-אתנוגרפיה), יוצגו העקרונות של ניסוח שאלות מחקר איכותניות, יידונו סוגיות בתכנון מערך מחקר איכותני וייסקרו השיטות המרכזיות לאיסוף נתונים ולניתוחם.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים ממדעי החברה והפרופסיות החברתיות שטרם התנסו בעריכת מחקר איכותני או מצויים בשלבים הראשונים בתכנונו, ומעוניינים ללמוד את התשתית התיאורטית והפרקטית של מחקרים מסוג זה.

 המטרות שישיג הלומד מההשתתפות בסדנא

א. הבנת התשתית הפילוסופית של המחקר האיכותני-פרשני

ב. הכרת אסטרטגיות החקירה המרכזיות של  מחקר איכותני

ג. יכולת לנסח שאלות מחקר איכותניות

ד. יכולת לתכנן מערך מחקר איכותני

ה. הבנת הכלים המרכזיים לאיסוף נתונים וניתוחם במחקרים איכותניים

הסדנה תתקיים ביום רביעי,  3 ביולי 2019 , בשעות 10:00 – 14:30
עלות: 300 ₪