נרטולוגיה ושימושיה במחקר האיכותני

מרצים / מנחים:

פרופ' אילנה אלקד-להמן

תאור הסדנה 

בסדנה יוצגו העקרונות הבסיסיים של הנרטולוגיה ויישומיה במחקרים איכותניים. הסדנה תכלול הדגמה ממחקר/ים אשר עושים שימוש בנרטולוגיה כשיטה לניתוח הממצאים ולפרשנותם, ותאפשר למשתתפים להתנסות ביישום ראשוני של הנלמד באמצעות עבודה על טקסטים ממחקרים בתחומים שונים, כולל טקסטים שאספו במסגרת המחקרים בהם הם עוסקים.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים וסטודנטים לתארים מתקדמים בכל תחומי הדעת, אשר מתעניינים ו/או מבצעים מחקר בגישה איכותנית, ומבקשים כלים ושפה להתייחסות לטקסטים, לניתוח, ולפרשנות שלהם.

המטרות שישיג הלומד מההשתתפות בסדנא

  • הכרת המושג נרטולוגיה
  • גישה ראשונית למינוח המשמש בגישה הנרטולוגית, לחוקרים ומחקרים מרכזיים בתחום.
  • הבנת תרומת הגישה הנרטולוגית למחקרים איכותניים בסוגות שונות.
  • יכולת ראשונית ליישום הגישה והמינוח בשימוש במחקר של המשתתף

הסדנה תתקיים ביום שלישי, 9 ביולי 2019 , בשעות 10:00 – 14:30
עלות: 300 ₪

ההרשמה נסגרה