ראיונות-עומק: תיאוריה ופרקטיקה

מרצים / מנחים:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

הסדנה תדון בעקרונות התיאורטיים ובפרקטיקה של תכנון וניהול ראיונות-עומק איכותניים. יוצגו הבסיס הפילוסופי של ראיונות-עומק, ייסקרו סוגים של ראיונות עומק, ויידונו סוגיות בתכנון ראיון עומק וניהולו. במידה והזמן יאפשר יידונו שיקולים אתיים הקשורים לניהול ראיונות עומק. במסגרת הסדנה המשתתפים יתנסו בעריכת ראיון קצר.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים ממדעי החברה והפרופסיות החברתיות שטרם ערכו ראיונות עומק מחקריים ולאלו שמעוניינים להרחיב את הידע ואת המיומנויות שלהם בעריכת ראיונות עומק.

המטרות שישיג הלומד מההשתתפות בסדנא

א. הכרת העקרונות התיאורטיים בבסיס ראיון-העומק האיכותני

ב. הכרת סוגים שונים של ראיונות-עומק איכותניים

ג. יכולת לתכנן ראיון-עומק

ד. הכרת העקרונות בניהול ראיון-עומק

ה. הבנת המורכבות האתית הקשורה לראיון-עומק והדרכים להתמודד עמה

הסדנה תתקיים ביום רביעי, 10 ביולי 2019 , בשעות 10:00 – 14:30
עלות: 300 ₪