כתיבה ופרסום של מאמרים איכותניים – מתחילים

מרצים / מנחים:

ד"ר יערית בוקק-כהן

לסדנא שלוש מטרות מרכזיות: א. העלאת החוללות העצמית של הכותב/ת בכתיבת מאמרים איכותניים; ב. שיפור טכניקת הכתיבה של מאמרים איכותניים ; ג. טיפים ל 'שיווק' נכון של המאמר בפני העורך והשופטים. המשתתפים יקבלו לקריאה שבועיים מראש שלושה מאמרים לדוגמא אשר דוגמאות מהם תוצגנה בסדנא. ראשית נפתח בדיון  על אודות הרחבת הזהות המקצועית של המשתתף/ת והוספת נדבך זהות נוסף של 'חוקר/ת' , זאת בשילוב איתור גורמי מוטיבציה אינטרינזיים (לדוגמא רצון להדגים תופעה חשובה שטרם נחשפה; רצון לזעוק לעולם על עוולה שלא ניתנה לה תשומת לב מדעית וחברתית, רצון להוכיח את יכולותיי לאנשים שבעבר לא העריכו אותי וכד') וגורמי מוטיבציה אקסטרינזיים (קידום ותגמול מוסדי). בחלק השני של הסדנא נלמד לערוך תכנון לו"ז יעיל להכנת מאמר בתנאי מיעוט שעות פנאי ויצירת מחויבות ללו"ז זה, נלמד אילו נושאים למאמרים רצוי לבחור מתוך כלל הנושאים והתמות העולים מממצאי המחקר וכיצד לקשר אותם לתיאוריות מרכזיות בתחום הדעת של המחקר. נלמד כיצד לשלוף ביעילות חומרים בבליוגראפיים ולערוך סקירת ספרות ממוקדת ורלוונטית לנושא המאמר תוך קישורו לשיח האקדמי הבינלאומי הנסוב סביב נושא זה. נלמד לנסח את שאלות ומטרות המחקר תוך הקפדה על עקיבות פנימית והתאמה הן לתיאוריה שנבחרה והן למתודולוגיה ולממצאים שיבואו בהמשך. נלמד להתאים את רמת הפירוט וסגנון הכתיבה של פרק השיטה לדרישות כתב העת שאליו מתכננים להגיש (או קטגוריית כתבי עת) ובדומה לכך כיצד לשלב מובאות וציטוטים במינון הנכון בטקסט הפרשני של המחבר/ת תוך התדיינות עם ספרות בתחום. נבחין בין פרק הממצאים לבין פרק הדיון הכולל עלייה לרמה פרשנית יותר גבוהה מהרמה שהוצגה בממצאים תוך התייחסות להשלכות התיאורטיות, החידושים התיאורטיים ו/או המתודולוגיים, והבאת הטיעונים המרכזיים של הכותב/ת ומסקנותיו/ה. בחלק השלישי של הסדנא נדון בכללי ה'עשה' וה'אל תעשה' באינטראקציות עם מערכות כתבי עת; נלמד כיצד רצוי לבחור כתב עת להגשה; הוספה אסטרטגית של ציטוט מאמרים מכתב העת הזה; הוספה אסטרטגית של ציטוטי מאמרים אחרים של חוקרים בולטים בתחום; בחירת כותרת ותת-כותרת אטרקטיביים למאמר; תכנון הפקת מספר מאמרים מירבי ממאגר נתונים אחד והסדר הכרונולוגי של כתיבתם.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים במדעי החברה והחינוך, אשר עוסקים במחקר ומעוניינים לפרסם את תוצרי מחקרם ו/או תוצאות מחקר הדוקטוראט שלהם בבמות בינלאומיות. לצורך ההבחנה בין מתחילים למתקדמים יוגדרו המתחילים כטווח שבין כאלו שטרם התנסו בכתיבה אקדמית ועד לאלו אשר פרסמו עד 3 מאמרים בכתבי עת שפיטים בארץ או בחו"ל.

המטרות שישיג הלומד מההשתתפות בסדנא

א. העלאת החוללות העצמית בכתיבת מאמרים אקדמיים

ב. הכרות עם עולם הפירסומים בכתבי עת בינלאומיים שפיטים

ג. הכרת מקובלות הכתיבה בחלקי המאמר השונים

ד. שיטות לשיווק המאמר בפני העורך והשופטים והגדלת סיכויי פירסומו