המתודולוגיה של החשיבה בקול במחקר ובהוראה

מרצים / מנחים:

רחל שגב-מילר

מרצה ומנחה: ד"ר רחל שגב-מילר 

מאז מאמרם פורץ הדרך של אריקסון וסיימון (Ericsson & Simon, 1980) הפכה המתודולוגיה האיכותנית של הדיווח המילולי מסוג החשיבה בקול (think aloud) לכלי מחקר מקובל של תהליכי הלמידה בתחומי דעת שונים, ובהם קריאה וכתיבה בשפת האם או בשפה שנייה, מתמטיקה ועוד.

אולם מתודולוגיה זו עדיין פחות מוכרת ואף איננה נלמדת בדרך כלל בקורסים של שיטות מחקר ושל פדגוגיה במכללות לחינוך ובבתי הספר לחינוך באוניברסיטאות. מטרת הסדנה היא להציג את יתרונותיה של החשיבה בקול ואת יישומיה – הן במחקר הן בהוראה.

נושאי הסדנה

  • מבוא למתודולוגיה של החשיבה בקול, וסוגיות מחקריות רלוונטיות אחרות דוגמת תילות נתונים (triangulation).
  • הדגמה וניתוח של תוצרים אותנטיים של חשיבה בקול ("פרוטוקולים").
  • מודל גנרי להוראה מפורשת באמצעות החשיבה בקול של האסטרטגיות הנדרשות לביצוע מטלות למידה תובעניות דוגמת כתיבת סיכום של טקסט בודד, או "כתיבה ממקורות טקסטואליים מרובים" (discourse synthesis) דוגמת סקירת ספרות.

קהל היעד

חוקרים, מורים, מורי מורים ומדריכים פדגוגיים בכל תחומי הדעת, מבית הספר היסודי ועד המכללה והאוניברסיטה.