מה בין סיפור החיים האישי לסיפור המקצועי?

קטגוריה: סדנאות תש"פ

מרצים: נורית דביר

מועדים: אחת לשבועיים בימי שני, בשעות 19:15-15:30, בתאריכים 6.1.2020; 20.1.2020; 3.2.2020; 17.2.2020; 2.3.2020; 16.3.2020

מטרות הסדנה

במהלך הסדנה נשחזר חוויות מהעבר, נספר ונכתוב את סיפור החיים האישי ונבין את השפעתו על סיפור החיים המקצועי שלנו. תהליך החקירה נרטיבית והחשיפה לתאוריות על זהות ועל דרכי הבנייתה יסייעו לנו לבחון מחדש את זהותנו המקצועית ולהמשיג את תאוריית המעשה שלנו, כמנוף לפיתוח אישי-מקצועי.

תוצר

תהליך החקירה יאפשר לחלץ את התאוריה המקצועית האישית מן המעשה החינוכי ולהמשיגה לקראת מאמר אקדמי.

דרכי הוראה

סדנה, למידת עמיתים, מפגשים אישיים

הנושאים המרכזיים בסדנה

  • הנחות היסוד של המחקר הנרטיבי
  • כלים לכתיבה נרטיבית של סיפור חיים אישי-מקצועי
  • דרכי ניתוח ופרשנות של סיפור חיים אישי-מקצועי
  • מסיפור חיים להמשגה תאורטית
  • מיומנויות של כתיבה אקדמית

היקף: 6 מפגשים בני 5 שעות אקדמיות, סה"כ 30 שעות אקדמיות

על המנחה: ד"ר נורית דביר – מכון מופ"ת ומכללת סמינר הקיבוצים; מומחית בתחום של מחקר נרטיבי בהכשרת מורים; מחקריה עוסקים בהתפתחות מקצועית ובהבניית זהות מקצועית של אנשי חינוך באמצעות מחקר נרטיבי (של סיפורי חיים ושל מקרים מן הפרקטיקה); מנחה בהתמחות הדרכה, הנחיה והוראה בבית הספר להתפתחות מקצועית של מורי מורים במכון מופ"ת; מרצה בכירה במכללת סמינר הקיבוצים; מלמדת בקורסים של שיטות מחקר איכותניות בתואר שני.

ביבליוגרפיה מוארת

אילוז, א' (2012). הנרטיב הטיפולי של העצמיות, גאולת הנפש המודרנית (מאנגלית: איה ברויר). הקיבוץ המאוחד, עמ' 199-176.

אלבז-לוביש, פ' (2001). מחקר נרטיבי-ביוגרפי בחינוך ובהוראה. בתוך נ' צבר בן-יהושע (עורכת), מסורות וזרמים במחקר האיכותי (עמ' 167-141). תל-אביב: זמורה ביתן.

אלבז-לוביש, פ' (2002). סיפורי מורים: האישי, המקצועי ומה שביניהם. בתוך מ' צלרמאייר ופ' פרי (עורכות), מורות בישראל: מבט פמיניסטי (עמ' 134-115). תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

אלפרט, ב' (2010). שילוב ניתוחים כמותיים במחקרים איכותניים. בתוך ל' קסן ומ' קרומר-נבו (עורכות), ניתוח נתונים במחקר איכותני (עמ' 356-333). הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

ברונר, ג' (2000). פרשנות נרטיבית של המציאות: תרבות החינוך (מאנגלית: אמיר צוקרמן). ספרית פועלים, עמ' 153-135.

גדרון, א' (2002). על מודל שלושה מעגלי קריאה לניתוח סיפורי חיים. בתוך מ' מונק, י' בר-זהר, א' גדרון, ע' קינן ונ' שוחט (עורכות), מסרים סמויים וגלויים בטקסט נרטיבי (עמ' 43-10). תל-אביב: מכון מופ"ת.

גירץ, ק' (1973). פרשנות של תרבויות. תל-אביב: כתר, עמ' 39-15.

גלבוע, א' ובן סימון, מ' (2010). לראות את הקולות: כלי גרפי לתיאור ולניתוח פגישות בתרפיה במוסיקה. בתוך ל' קסן ומ' קרומר-נבו (עורכות), ניתוח נתונים במחקר איכותני (עמ' 298-272). באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון.

גרין, ד' (2007א). האתיקה של פרסום תיאורי מקרים. בתוך פסיכותרפיה ממבט אחר. ירושלים: ספרים, עמ' 56-37.

גרין, ד' (2007ב). הוואקום הנרטיבי וכתיבת תיאורי מקרים. בתוך: פסיכותרפיה ממבט אחר. ירושלים: ספרים. עמ' 13- 36.

גרין, ד' (2007ג). כתיבת תיאורי מקרים ככלי לרכישת אמפטיה. בתוך: פסיכותרפיה ממבט אחר. ירושלים: ספרים. עמ' 68-57.

גריספלד, ח' ואלקד-להמן, א' (2008). בשבילים, בדרכים, בצמתים. סיפורים על תהליכי התפתחות מקצועית ועל שינוי תפיסתי. תל-אביב: מכון מופ"ת, פרק 3, עמ' 202-192.

דביר, נ' (2007). מקומן של תפיסות פמיניסטיות בזהות המקצועית של מדריכה פדגוגית: חקר מקרה. דפים, 44, עמ' 122-91.

דביר, נ' (2016). להבנות את הפנטהאוס: התפתחות מקצועית של טיוטוריות. בתוך ר' רייכנברג, ר' שגיא ומ' מבורך (עורכות), להיות טיוטור-מנחה של עמיתים: משימה אפשרית? (עמ' 132-110). תל-אביב: מכון מופ"ת.

דהאן-כלב, ה' (2002). כמה שאת יפה: לא רואים שאת מרוקאית. בתוך מ' צלרמאיר ופ' פרי (עורכות), מורות בישראל: מבט פמיניסטי (עמ' 174-187). תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

הוס, א', קסן, ל' ושגב, ע' (2012). ליצור מחקר לחקור יצירה. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון.

וייט, מ' ואפסטון, ד' (1999). אמצעים סיפוריים למטרות טיפוליות. תל-אביב: צ'ריקובר.

ויצטום, א' (2002). תיאורי מקרה ושמירת הפרטיות והסודיות של המטופלים. שיחות, 16(2), עמ' 136-127.

יאיר, ג' (2006). מחוויות מפתח לנקודות מפנה. תל-אביב: ספרית הפועלים, עמ' 86-50.

יוסיפון, מ' (2002). חקר מקרה. בתוך נ' צבר בן יהושע (עורכת), מסורות וזרמים במחקר האיכותי (עמ' 307-257). תל-אביב: דביר.

ליבליך, ע', זילבר, ת' ותובל-משיח, ר' (1995). מחפשים ומוצאים: הכללה והבחנה בסיפורי חיים. פסיכולוגיה, ה(1), עמ' 95-84.

לנס, ע' (2011). הפוסל במומו פוסל: תהליכי הזדהות השלכתית. בתוך התבוננות נפשית. כפר יונה: אמציה, עמ' 137-119.

מונק, מ', גדרון, א', קינן, ע', בר-זוהר, י' ושוחט, נ' (2002). מסרים סמויים וגלויים בטקסט נרטיבי. תל-אביב: מכון מופ"ת.

מק'קורט, פ' (2005). המורה. תל-אביב, מטר, פרק 2, עמ' 50-35.

עומר, ח' ואלון, נ' (1997). מעשה הסיפור הטיפולי. תל-אביב: מודן.

פריצקר, ד' (2003). גילוי עצמי דרך ניתוח נרטיבי. דפים, 36, עמ' 162-146.

צבר בן-יהושע, נ' ודרגיש, ר' (2001). מחקר סיפר. בתוך נ' צבר בן-יהושע (עורכת), מסורות וזרמים במחקר האיכותי (עמ' 195-167). לוד: דביר.

צלרמאיר, מ' (2002). האוטוביוגרפיה: מחקר נשי. בתוך מ' צלרמאיר ופ' פרי (עורכות), מורות בישראל: מבט פמיניסטי (עמ' 89-54). תל-אביב: הקיבוץ המאוחד.

קינן, ע' (2002). גישות לחקר סיפורים: הגישה החברתית. בתוך מ' מונק, י' בר-זהר, א' גדרון, ע' קינן ונ' שוחט (עורכות), מסרים סמויים וגלויים בטקסט נרטיבי (עמ' 97-80). תל-אביב: מכון מופ"ת.

קייסמנט, פ' (1988). הדרכה פנימית: שיבוש ותיקון. בתוך ללמוד מן המטופל. תל-אביב: דביר, עמ' 77-65.

קייסמנט, פ' (1988). "המדריך הפנימי". בתוך ללמוד מן המטופל. תל-אביב: דביר, עמ' 64-40.

קרינסקי, א' (תשס"א). ביוגרפיות מקצועיות: כלי בהכשרת המורים לספרות. תל-אביב: מכון מופ"ת.

רוזנברג, מ', מונק, מ' וקינן, ע' (2010). הבחירה והחניכה למקצוע כחלק מתהליך גיבוש הזהות המקצועית. בתוך מ' אסף, ע' הלר, ו' טוהר וע' קינן (עורכות), מה הסיפור שלך? מודלים לניתוח נרטיבים (עמ' 93-81). בן גוריון.

שטיין, ר' (1990). מה הסיפור? סממניו הסיפוריים של התהליך הפסיכואנליטי. שיחות, ה, 52-45.

שפלר, ג', אכמון, י' ווייל, ג' (2004). סוגיות אתיות בטיפול באמצעות הבעה ויצירה. בתוך סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי (עמ' 441-424). ירושלים: מאגנס.

שץ-אופנהיימר, א' ודביר, נ' (2010). סיפור חיים מקצועי: נרטיב של קונפליקטים. בתוך ר' תובל-משיח וג' ספקטור-מרזל (עורכות), מחקר נרטיבי: תאוריה, יצירה ופרשנות (עמ' 348-322). ירושלים: מאגנס, תל-אביב: מכון מופ"ת.

שקדי, א' (2003). מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום. תל-אביב: רמות, אוניברסיטת תל-אביב, 36-23; 90-69.

דמי הרשמה
100
תשלום שכר לימוד
850
מק"ט: אין מידע קטגוריות: , תגית: