מהימנות ותיקוף כלי מחקר

מרצים / מנחים:

ד"ר ירון סלע

מנחה ומרצה: ד"ר ירון סלע

הסדנה מיועדת לחוקרים שנדרשים לחשב מהימנות ותוקף לשאלונים שהעבירו, וכן להציג ממצאי סטטיסטיקה תיאורית במאמר.
במסגרת הסדנה יילמדו הנושאים הבאים:

  • טיוב קובץ הנתונים לקראת ניתוח: תצפיות חריגות, בדיקת התפלגויות, טיפול בנתונים חריגים;
  • בדיקת מהימנותו של שאלון באמצעות מבחן חוזר (test retest) ועקיבות פנימית (אלפא קרונבאך);
  • בחינת תוקף השאלון באמצעות ניתוח גורמים חופשי ומאולץ: קביעת מספר גורמים, שונות מוסברת, קביעת טעינויות, עבודה על פריטים על פי טעינויות;
  • בניית משתנים מתוך שאלון: ממוצע, סכמה;
  • הפקת סטטיסטיקה תיאורית למשתנים: טווח, חציון, ממוצע וסטיית תקן;
  • דיווח ממצאי הסטטיסטיקה התיאורית במאמר.

במסגרת הסדנה ייעשה שימוש בתוכנת SPSS לפרוצדורות הסטטיסטיות השונות. נדרש ידע בסיסי בתפעול SPSS.
רצוי מאוד שהמשתתפים יביאו עימם את נתוני השאלונים שהעבירו באקסל/SPSS, גם אם הנתונים חלקיים.
הסדנה היא מעשית, ובמסגרתה יטפלו המשתתפים בקובצי הנתונים שלהם ויגבשו דיווח ראשוני של ממצאי הסטטיסטיקה התיאורית לאחר תהליך תיקוף ומהימנות.

הסדנה תתקיים בשני מועדים אפשריים:

  • יום שני, 8 ביולי 2019, בשעות 10:00 – 14:30 – הרשמה נסגרה
  • יום שלישי, 24 בספטמבר 2019, בשעות 10:00 – 14:30

על המרצה
ד"ר ירון סלע – פסיכולוג קליני, בעל דוקטורט במנהל עסקים (התנהגות ארגונית); מייסד ובעלים של "P-value הבית שלך למחקר וסטטיסטיקה" המספקת שירותי ייעוץ סטטיסטי לסטודנטים לתארים מתקדמים, חוקרים, חברות, משרדים ממשלתיים ומרכזים רפואיים מאז 2010; מתמחה בתכנון מחקר, בבניית מודלים סטטיסטיים מורכבים, בניתוח נתונים ובכתיבה אקדמית; בעל אתר P-value-VOD.co.il המוביל בישראל להוראת קורסים יישומיים בסטטיסטיקה ובמחקר.

הרשמה למועד 24/9/2019