מחקר מתאמי ומודלים של הסבר

מרצים / מנחים:

ד"ר ירון סלע

מנחה ומרצה: ד"ר ירון סלע

הסדנה מיועדת לחוקרים שנדרשים לבצע בדיקת מתאמים ובניית מודלים של רגרסיות, תוך הצגת הממצאים במאמר.

במסגרת הסדנה יילמדו הנושאים הבאים:

  • ניתוחים דו-משתניים לבדיקת קשר בין משתנים;
  • בחינת הבדלים בין קבוצות: מבחני T לשני מדגמים בלתי תלויים, ניתוח שונות חד-כיווני;
  • בחינת קשרים בין משתנים: מתאם פירסון ומתאם ספירמן, חי בריבוע;
  • בניית מודלים של רגרסיה לינארית מרובה: שונות מוסברת, מקדמי הרגרסיה, מובהקות;
  • קו לינאריות וטיפול בקו-לינאריות;
  • דיווח על מודל רב-משתני בדוח תוצאות/פרק תוצאות.

במסגרת הסדנה ייעשה שימוש בתוכנת SPSS לפרוצדורות הסטטיסטיות השונות. נדרש ידע בסיסי בתפעול SPSS.

רצוי מאוד שהמשתתפים יביאו עימם את נתוני השאלונים שהעבירו באקסל/SPSS, גם אם הנתונים חלקיים.

הסדנה היא מעשית, ובמסגרתה יטפלו המשתתפים בקובצי הנתונים שלהם ויגבשו דיווח ראשוני של ממצאי הסטטיסטיקה התיאורית לאחר תהליך תיקוף ומהימנות.

הסדנה תתקיים ביום שלישי, 9 ביולי 2019 , בשעות 10:00 – 14:30

על המרצה
ד"ר ירון סלע – פסיכולוג קליני, בעל דוקטורט במנהל עסקים (התנהגות ארגונית); מייסד ובעלים של "P-value הבית שלך למחקר וסטטיסטיקה" המספקת שירותי ייעוץ סטטיסטי לסטודנטים לתארים מתקדמים, חוקרים, חברות, משרדים ממשלתיים ומרכזים רפואיים מאז 2010; מתמחה בתכנון מחקר, בבניית מודלים סטטיסטיים מורכבים, בניתוח נתונים ובכתיבה אקדמית; בעל אתר P-value-VOD.co.il המוביל בישראל להוראת קורסים יישומיים בסטטיסטיקה ובמחקר.