חוזים ברכש מנהלי – מוסדות השכלה ומחקר

מועדים:

יום ד', 12 בפברואר 2020, בשעות 9:30 - 14:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ירון ברדה

תקציר

רבים  מעובדי המנהל המקצועיים ביותר מגלים תוך כדי ביצוע תפקידם כי חסרים הם את הידע המשפטי הרלוונטי, על כל המשתמע כך.
ידע משפטי מעשי ראוי נדרש בעיקר בתחומים שבהם התייחסות לסביבה משפטית מורכבת היא הכרח.
מוסדות השכלה וחינוך נתונים לסדרה מורכבת של כללי ביקורת והסדרה בתחום ניהול החוזים, ומכאן הצורך בהבנה ובהעמקה בנושא.

מטרת המפגש

הקניית ידע משפטי מעשי בתחום דיני הרכש, תוך בחינת שינויי חקיקה ופסיקה עקרוניים ועדכניים.

השיטה

הרצאה פרונטלית מלווה בפסיקה עקרונית ומדגימה, ובין היתר בתחום הרכש המנהלי בסביבת מוסדות חינוך והשכלה מנהליים, ניתוח אישי קבוצתי של דוגמאות חוזים רלוונטיות.

נושאי המפגש

חלק ראשון: חוזים ברכש – יסודות

 • חוזה לעומת הסכם
 • עקרונות בניהול משא ומתן לכריתתו של חוזה סוגי – “פניות” – משפחת ה-R
 • מרכיבי חוזה הרכש – ההצעה והקיבול – היבטים ייחודיים לרכש
 • מרכיבים צורניים, חובת תיעוד ברכש
 • קביעת תנאים בחוזה וסוגיהם – טרמינולוגיית הרכש
 • קיום חוזה כולל בנסיבות מסחריות מיוחדות – קונה ומוכר שהוא “עוסק”

חלק שני: דגשים לחוזים מיוחדים

 • ייחודיות החוזה המנהלי ועבודה על הוראות תכ”מ
 • חוזה מכר – טובין ושירותים כללי – מוכר / קונה
 • עסקת מכר – הקניית נכסים בתמורה למחיר
 • חוזה קבלנות לעומת מכר דירות
 • חוזים אמוניים – ייעוץ ומומחיות
 • חוזה מכר בהיבט הקניין רוחני

חלק שלישי: חוזים – ביטחונות וסעדים

 • בטוחות – חוזיות, שטר, שעבוד, ערבויות וביטוח ברכש
 • הפרות חוזים וסעדים
 • אכיפת חוזה
 • ביטול חוזה
 • פיצויים בגין הפרתו של חוזה
 • חוזה אחידים, מכר ומיוחדים
 • אחריות משפטית, ובכלל זה למוצרים פגומים, ואחריות עובדים למעשה או מחדל בניהול חוזה

חלק  רביעי: אתיקה ברכש

 • אתיקה – הקוד המקובל
 • אתיקה מטריאלית
 • אתיקה משפטית
 • אתיקה ברכש מנהלי

מועד: יום רביעי, 12 בפברואר 2020

שעות: 9:30 – 14:30

מחיר: 300 ש”ח

היקף שעות: 6 שעות אקדמיות

מיקום: מכון מופ”ת, רחוב שושנה פרסיץ 13, ת”א

על המנחה:
עו”ד ירון ברדה – עו”ד ומרצה למשפט עסקי ומנהלי יותר מעשרים שנה;
מנחה בתחום דיני המכרזים על פי תוכנית ודרישות החשכ”ל; בעל ניסיון רב מאוד בייעוץ, בעריכה ובהדרכה בנושא דיני המכרזים לאחר הרפורמה.