מבוא למחקר נרטיבי

מרצים / מנחים:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

תאור הסדנה 

בעשורים האחרונים המחקר הנרטיבי נכנס למגוון דיסציפלינות ופרופסיות חברתיות. בסדנה יוצגו עיקריה של הפרדיגמה הנרטיבית, בהתבסס על תפיסתה כפרדיגמה פרשנית ייחודית בתוך המחקר האיכותני. בסדנה יידונו הנושאים האלה: ההתפתחות ההיסטורית של המחקר הנרטיבי; הגדרות של המושג נרטיב; היסודות הפילוסופיים של הפרדיגמה הנרטיבית (אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה); גישות שונות להגדרת המחקר הנרטיבי ועקרונות מתודולוגיים של איסוף וניתוח נרטיבים.

 קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים ממדעי החברה והפרופסיות החברתיות בעלי היכרות בסיסית עם עקרונות המחקר האיכותני-פרשני המבקשים ללמוד על אופיו הייחודי של המחקר הנרטיבי כסוג מחקר מובחן בתוך המחקר האיכותני.

המטרות שישיג הלומד מההשתתפות בסדנא

א. הבנת הייחודיות של המחקר הנרטיבי כפרדיגמת מחקר מובחנת בתוך המחקר האיכותני

ב. הכרת התשתית הפילוסופית של המחקר האיכותני

ג. יכולת לזהות נרטיב ולהבחינו מסוגי טקסט לא נרטיביים

ד. הבנת העקרונות המתודולוגיים הייחודיים המכתיבים את האיסוף/ההפקה של נתונים נרטיביים ואת ניתוחם

הסדנה תתקיים ביום רביעי, 11 בספטמבר 2019, י"א באלול תשע"ט, בשעות 10:00 – 14:30