ניתוח נרטיבי

מרצים / מנחים:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

תיאור הסדנה 

בסדנה יוצגו העקרונות הבסיסיים של ניתוח נרטיבי, המייחדים אותו מניתוחים איכותניים אחרים, ויידונו שיטות שונות לפרשנות של נרטיבים: ניתוחי תוכן, ניתוחי צורה וניתוחים משולבים של תוכן וצורה. דגש  עיקרי יינתן למודל מנגנוני הברירה הנרטיבית. המשתתפים יתנסו ביישומן של השיטות הללו באמצעות עבודה על טקסטים נרטיביים שיישלחו להם מראש.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים וסטודנטים לתארים מתקדמים העורכים או מתכננים לערוך מחקר נרטיבי ושיש להם היכרות בסיסית עם מחקר זה (תינתן עדיפות למי שלמד בסדנה מבוא למחקר נרטיבי).

המטרות שישיג הלומד מההשתתפות בסדנא

  • הבנת העקרונות של ניתוח נרטיבי וההבדלים בינו לבין ניתוחים איכותניים אחרים
  • הכרת הסוגים השונים של ניתוח נרטיבי
  • הבנת העקרונות והכלים של מודל מנגנוני הברירה הנרטיבית
  • יכולת ראשונית של ניתוח נרטיבים