מודל החממות בשלב הכניסה להוראה

קורס למובילי חממות ולמנחים

מועדים:

ימי שני בשעות 14.00- 18.00, החל מה- 20/11/2019

היקף:

60 שעות אקדמיות

מרצים:

דליה עמנואלחיה קפלן

הכשרה לתפקיד של הובלת שינוי במערכת החינוך.

 1. מטרות ההשתלמות
  1. היכרות עם גישות תיאורטיות ומושגיות המצויות בבסיס רעיון החממות לקידום מורים בראשית הדרך.
  2. פיתוח הידע והעקרונות לפיתוח תפיסות שותפות בין ארגוניות, לתמיכה וקידום מתמחים ומורים חדשים בראייה המקדמת אחריות ובעלות של השותפים, לשילוב והתמדה של מורים איכותיים במסגרות החינוך.
  3. היכרות עם דגמים שונים של חממות והרציונל העומד ביסודן תוך העמקה בעקרונות ההפעלה של חממות כקהילות למידה ויזמות חדשניות, בחתכי גיל שונים ובמסגרות תרבותיות מגוונות.
  4. פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות של מנחי החממות בקידום קהילות למידה, תוך התייחסות לציוני דרך לצמיחתן של קהילות וביסוס עמידותן.
  5. פיתוח יוזמות ורעיונות יצירתיים המקדמים את מעורבות המנחים בעידוד המתמחים והמורים החדשים להטביע חותם על המערכת החינוכית.
  6. ניתוח והערכת האתגרים והקשיים הנלווים לפיתוח חממות וביסוס דרכי התמודדות מותאמות ויעילות לחיזוק עמידותן של החממות, כמסגרות משמעותיות לצמיחה מקצועית.
  7. קידום תהליכי משוב והערכה וזיקתם לפיתוח ביצועי מתמחים ומורים חדשים בחממות ולמקומם של המעריכים ונותני המשוב בארגון החינוכי.
 2. בין הנושאים הנלמדים
 • חשיבה אסטרטגית: מה הן מטרות החממה ומהי דמות המורה שאנו רוצים לקדם באמצעותה, דגמי חממות.
 • שותפות בין ארגונית וחשיבותה לפיתוח חממות למורים חדשים.
 • הבניית תפיסת תפקיד וזהות תפקידית בחממה: מתמחים, מורים חדשים, חונכים ובעלי תפקידים.
 • תהליכי הנחיה בחממה, אתגרים וקשיים.
 • במהלך הסדנה יתקיימו שני סיורים בשתי מכללות .

היקף: 60 שעות

מועדים: ימי שני בשעות 14.00- 18.00, החל מה- 20/11/2019.

רכזות ההשתלמות:

 • ד”ר חיה קפלן.
 • ד”ר דליה עמנואל.