ניתוחי תוכן במחקר האיכותני

מועדים:

יום חמישי, 06/02/2020, בשעות 10:00–14:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר שרה שמעוני

בשנים האחרונות רווח במחקרים איכותניים המושג "ניתוחי תוכן". המדובר בניתוח תכנים של נתונים איכותניים דוגמת סיפורים דבורים וכתובים, ראיונות, מסמכים וכתובים עיוניים ותיאוריים, ואף נתונים חזותיים ושמיעתיים דוגמת תצפיות ומוצגים.

הסדנה תתמקד בסוגים הבולטים של ניתוחי תוכן בזיקה למקומם במסורות המרכזיות במחקר האיכותני: חקר הנרטיב, חקר/י מקרה/ים, התאוריה המעוגנת בשדה ועוד; יידונו הקשרים בין תוכן לצורה ומבנה, בין תוכן למהות ומשמעות, בין תוכן גלוי לסמוי, בין רדוקציה של התוכן למיצויו, בין ידע תאורטי והתנסותי קודם ובו-זמני של החוקר לביצוע ניתוח התוכן ועוד; כן תידון סוגיית אמינותו ואיכותו של מחקר איכותני שבבסיסו ניתוח תוכן.

המשתתפים בסדנה יתרגלו ניתוח תוכן תמטי של טקסט וידונו באפשרויות להמיר ניתוח כזה בניתוחי תוכן המשלבים צורה ומבנים ומניבים תאוריות/מודלים מעוגנים בשדה ועוד.

 

מטרות הסדנה

  • היכרות עם הסוגים המרכזיים של ניתוחי תוכן ועם מקומם במסורות מרכזיות במחקר האיכותני
  • הבנת ההבדלים בין ניתוחי תוכן לניתוחים מבניים וצורניים, ואפשרויות השילוב ביניהם
  • בניית יכולת לניתוח תוכן בסיסי ולקבלת החלטות להמרתו בניתוחים משוכללים יותר

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים במדעי החברה שיש להם היכרות עם המחקר האיכותני, והם מבקשים להרחיב את הבנתם ואת יכולתם לקבל החלטות תכנון וביצוע משוכללות ומושכלות יותר של ניתוחי תוכן בהקשרים המתודולוגיים של מחקריהם.

מועד הסדנה: יום חמישי, 6 בפברואר 2020

שעות: 10:00 – 14:30

מחיר: 300 ש"ח

היקף: 6 שעות אקדמיות

מיקום: מכון מופ”ת, רחוב שושנה פרסיץ 13, ת”א