היבטים פרקטיים בעריכת מחקרים איכותניים

מועדים:

יום ראשון, 12 ביולי 2020, בשעות 10:00–14:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

תקציר

הסדנה תעסוק בהיבטים שונים הקשורים לעריכת מחקרים איכותניים-פרשניים במרבית מסורות המחקר הפרשניות(אתנוגרפיה, מחקר פנומנולוגי, מחקר נרטיבי, חקר מקרה, מחקר פעולה ועוד). יידונו שאלות אלה: מה הוא נושא מתאים למחקר איכותני? כיצד מנסחים שאלות מחקר איכותניות במסורות המחקר האיכותניות המרכזיות? מה מאפיין מערכי מחקר איכותניים? מה הוא הרציונל של דגימה איכותנית, ואילו צורות דגימה אפשריות לאורו? מה הם העקרונות המרכזיים של איסוף נתונים במחקר איכותני? מה הם העקרונות של ניתוח איכותני, ומה הן הגישות הרווחות בניתוח נתונים איכותניים? מה הם ההיבטים האתיים הייחודיים של מחקרים איכותניים? מה הוא מחקר איכותני איכותי?

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות המתכננות/ים לערוך מחקר איכותני או מצויות/ים בשלבים שונים של עריכתו.

תרומת הסדנה

  • הבנת המאפיינים של נושאים המתאימים לחקירה איכותנית
  • רכישת יכולת לנסח שאלות מחקר איכותניות
  • רכישת יכולת לתכנן מערך מחקר איכותני ולהוציאו לפועל
  • הבנת הכלים המרכזיים לאיסוף נתונים ולניתוחם במחקרים איכותניים
  • הבנת הסוגיות האתיות הייחודיות למחקרים איכותניים ואסטרטגיות ההתמודדות עימן
  • הכרת התבחינים של איכות במחקרים איכותניים

מיקום:

לאור משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, הסדנה תתקיים באופן מקוון, קישור יישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.

על המנחה:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל היא חוקרת איכותנית מנוסה. ערכה מחקרים איכותניים על מגוון סוגיות ופרסמה רבות בסוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות בתחום המחקר הנרטיבי. מלמדת שיטות מחקר איכותניות ונרטיביות באוניברסיטה העברית ובמכללת ספיר, מרכזת את קבוצת העניין במחקר נרטיבי ומנחה קבוצת משנה בנושא מחקר נרטיבי במכון מופ"ת.