חינוך לזכויות אדם באמצעות הקולנוע

מועדים:

תתקיים במהלך סמסטר ב', תאריכי הסדנה יעודכנו בהקדם

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר טלי זילברשטיין

תקציר

כמורים וכמורות, לשם מה אנחנו נכנסים לכיתה? מה היא שאיפת העל שלנו, שאליה אנו מכוונים את הסטודנטים שלנו?
אחת התשובות השגורות לשאלות אלה היא: שאיפתנו היא לגדל ולטפח את אזרחי ואזרחיות העתיד של מדינתנו הדמוקרטית, אזרחים ואזרחיות מודעים ומעורבים מבחינה פוליטית וחברתית.
נדבך חשוב במבנה החינוכי המכוון ליעד זה הוא לפיכך חינוך לזכויות אדם – חלק בלתי נפרד ומהותי מהרציונל הדמוקרטי; משימה זו אינה שמורה לשיעורים באזרחות בלבד, אלא היא משימה חינוכית של בית הספר בכללו.
והנה בשנים האחרונות נתפס יעד זה כפחות ופחות נגיש, "רגיש", ואפילו מאיים. לא עוד רכיב בסיסי של תפיסה דמוקרטית באשר היא, אלא תחום עניין של צד אחד במפה הפוליטית, וככזה – מאתגר במיוחד מבחינה פדגוגית. כריכתו עם עוד נושאים תחת הכותרת "שנויים במחלוקת" מרפה ידיים ומרחיקה אותו, על אף חשיבותו הרבה, מחדרי הכיתות ואף מחדרי המורים.
סדנה זו מציעה את הקולנוע כנתיב גישה לחינוך לזכויות אדם, ומשלבת לפיכך בין שלושה ערוצי חשיבה:

  1. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על "זכויות אדם", ומה הוא "חינוך לזכויות אדם"? מה הם האתגרים הכרוכים בו, ומה תפקידנו בהתמודדות עימם?
  2. מה יכול הקולנוע להציע ככלי דידקטי באופן כללי?
  3. כיצד ניתן לשלב בין יעדינו בתחום החינוך לזכויות האדם לבין האפשרויות הדידקטיות שמציע הקולנוע?

הסדנה תהווה זירה ללימוד, לדיון ולהתלבטות משותפים, תציע מודל דידקטי כללי לשימוש בקולנוע, תנחה לשילוב הכלי הקולנועי בחינוך לזכויות אדם, ותכיר למשתתפיו מאגר פעילויות ספציפיות המשלבות קולנוע וזכויות אדם.

היקף: 6 מפגשים בני 5 שעות אקדמיות, בסה"כ 30 שעות

מועדי הסדנה:
תתקיים במהלך סמסטר ב', תאריכי הסדנה יעודכנו בהקדם

מחיר: 950 ₪,  כולל בתוכו 100 ש”ח דמי הרשמה

היקף: 6 מפגשים בני 5 שעות אקדמיות, בסה"כ 30 שעות

מיקום: מכון מופ”ת, רחוב שושנה פרסיץ 13, ת”א

על המנחה:
ד"ר טלי זילברשטיין – מרצה לקולנוע וחינוך במכון כרם, מכללת דוד ילין; בעשור האחרון מפתחת ומנחה תוכניות של חינוך לזכויות אדם באמצעות קולנוע עבור סטודנטים בהכשרה להוראה ומורים בפועל.