ראיונות עומק: תאוריה ופרקטיקה

מועדים:

יום ראשון, 2 באוגוסט 2020, בשעות 10:00–14:30, יתקיים באופן מקוון

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל

הסדנה תדון בעקרונות התאורטיים ובפרקטיקה של תכנון וניהול ראיונות עומק איכותניים; יוצג הבסיס הפילוסופי של ראיונות עומק, ייסקרו סוגים של ראיונות עומק, ויידונו סוגיות בתכנון ריאיון עומק ובניהולו; ככל שהזמן יאפשר זאת יידונו שיקולים אתיים הקשורים לניהול ראיונות עומק. במסגרת הסדנה המשתתפים יתנסו בעריכת ריאיון קצר.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות שטרם ערכו ראיונות עומק מחקריים, ולאלו שמעוניינים להרחיב את הידע ואת המיומנויות שלהם בעריכת ראיונות עומק.

תרומת הסדנה

  • הכרת העקרונות התאורטיים שבבסיס ריאיון העומק האיכותני
  • הכרת סוגים שונים של ראיונות עומק איכותניים
  • רכישת יכולת לתכנן ריאיון עומק
  • לימוד העקרונות לניהול ריאיון עומק

הבנת המורכבות האתית הקשורה לריאיון עומק ולימוד הדרכים להתמודד עימה

הסדנה תתקיים באופן מקוון ביום ראשון, 2 באוגוסט 2020 , בשעות: 10:00 – 14:30

מיקום:

לאור משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, הסדנה תתקיים באופן מקוון, קישור יישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.

עלות: 300 ₪

על המנחה:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל היא חוקרת איכותנית מנוסה. ערכה מחקרים איכותניים על מגוון סוגיות ופרסמה רבות בסוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות בתחום המחקר הנרטיבי. מלמדת שיטות מחקר איכותניות ונרטיביות באוניברסיטה העברית ובמכללת ספיר, מרכזת את קבוצת העניין במחקר נרטיבי ומנחה קבוצת משנה בנושא מחקר נרטיבי במכון מופ"ת.