כתיבה ופרסום של עבודות ומאמרים איכותניים: מתקדמים

מועדים:

יום ב', 14/09/20, בשעות: 10:00–14:30

היקף:

6 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

פרופ' ברכה אלפרט

תקציר

בסדנה נעמיק ברכיבי התוצר הכתוב של מחקר איכותני, תוך בחינה של דוגמאות ממאמרים שפורסמו בכתבי עת שפיטים. נעמוד על הבדלים בכתיבה במסגרת סוגות שונות של מחקר איכותני כגון מחקר אתנוגרפי, מחקר נרטיבי ומחקר פעולה. נבחן קטעים כתובים ממחקריהם של המשתתפים וניתן עליהם משוב. בהמשך נעסוק בבחירת כתב עת מתאים תוך הבטחת מיצובו האקדמי, ונדון באופן התקשורת עם העורכים ובתגובה לתשובות המתקבלות. למשתתפים תינתן הזדמנות להציג מניסיונם בכתיבה ובפרסום למען הלמידה של כלל הקבוצה.

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים בתחומי החברה וההתנהגות שיש להם היכרות עם יסודות המחקר האיכותני. הסדנה מתאימה הן לחוקרים שהשתתפו בסדנה למתחילים הן לחוקרים שלא השתתפו בסדנה אך מתנסים בכתיבה, פרסמו עבודות ומאמרים איכותניים ומבקשים לחזק את יכולותיהם בתחום זה.

תרומת הסדנה

  • העמקת יכולת הכתיבה האקדמית האיכותנית והאיכותית
  • למידה מעבודותיהם ומניסיונם של המשתתפים בכתיבה ובפרסום
  • היכרות עם דרכים לבחירה בכתבי עת מתאימים ולתקשורת עימם

מיקום

לאור משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, הסדנה תתקיים באופן מקוון, קישור יישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה

על המרצה

ברכה אלפרט היא פרופסור חבר בחינוך בתחומי מחקר איכותני ותכנון לימודים, פרסמה מאמרים וספרים ועוסקת במחקר ובייעוץ בנושאים אלה. הייתה מרצה במכללה האקדמית בית ברל ובתפקידה האחרון שימשה דקאנית הפקולטה לחינוך במכללה. במכון  מופ"ת ריכזה את קבוצות העניין במחקר איכותני והנחתה במשך שנים רבות את קבוצת העניין בכתיבה.