מנחי חממות תשפ"א

מועדים:

ימי ד', החל ב-11/11/20, בשעות: 14:00 -18:00

היקף:

60 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר חיה קפלןד"ר מירי פוסטי

תקציר
הסדנה מתמקדת בהכשרה של מנחים ואנשי צוות להובלת חממות למתמחים, למורים חדשים ולמורים חונכים ומלווים. מודל החממות  זוכה מזה מספר שנים לתמיכה וליווי  על ידי האגף להתמחות וכניסה להוראה, בשיתוף מכון מופ"ת והמוסדות האקדמיים להכשרת מורים בישראל. המודל פותח  במסגרת  המאמץ הכולל ליצירת  מודלים שיקדמו קליטה רצויה של מתמחים ומורים חדשים למערכת החינוכית, שיפור איכות ההוראה והתמדת המורים האיכותיים בהוראה.

דגם החממות נשען על גישות קליניות-שיתופיות המקדמות את ההתנסות והליווי של המורים החדשים בקרבה רבה ככל שניתן להקשר האקולוגי, בו הם פועלים. החממות מזמנות  תנאים תומכים להעמקת תהליכי השמה, השתלבות, הנחייה ועידוד יוזמות של  מתמחים ומורים חדשים בכיתות ובמערכות החינוכיות ולפיתוח מקצועי של מורים חונכים.

הסדנה המוצעת תהווה מסגרת להרחבת הידע והמיומנויות של מנחי חממות ובעלי תפקידים  שונים, להובלת קהילות למידה חדשניות ומקצועיות ברוח קלינית-שיתופית, שמערבת את שיתופם של החונכים בתהליכים שמתרחשים בחממות.

מטרות הסדנה

  • היכרות עם  גישות תיאורטיות ומושגיות המצויות בבסיס רעיון החממות לקידום מורים בראשית הדרך ולהכשרת חונכים.
  • היכרות עם מודלים להכשרת חונכים שמשולבים בחממות.
  • פיתוח הידע והעקרונות לפיתוח תפיסות שותפות בין ארגוניות, לתמיכה וקידום מתמחים ומורים חדשים  בראייה המקדמת אחריות ובעלות של השותפים, לשילוב והתמדה של מורים איכותיים במסגרות החינוך.
  • היכרות עם דגמים שונים של חממות והרציונל העומד ביסודן תוך העמקה בעקרונות ההפעלה של חממות כקהילות למידה ויזמות חדשניות, בחתכי גיל שונים, בשילוב קבוצות הטרוגניות של מתמחים ומורים חדשים ובמסגרות תרבותיות מגוונות.
  • פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות של מנחי החממות בקידום קהילות למידה, תוך התייחסות לציוני דרך לצמיחתן של קהילות וביסוס עמידותן.
  • פיתוח יוזמות ורעיונות יצירתיים המקדמים את מעורבות המנחים בעידוד המתמחים והמורים החדשים להטביע חותם על המערכת החינוכית.
  • ניתוח והערכת האתגרים והקשיים הנלווים לפיתוח חממות וביסוס דרכי התמודדות מותאמות ויעילות לחיזוק עמידותן של החממות, כמסגרות משמעותיות לצמיחה מקצועית מורים מתחילים וחונכים.

קהל היעד

ראשי יחידות לכניסה הוראה, מנחים מהמכללה ומבתי הספר, שמובילים חממות בפועל או העתידים להוביל חממות בחסות המוסדות האקדמיים, אנשי סגל מהמכללה, רכזים/מתאמים בית ספריים, מורים מובילים מבתי ספר, מורים חונכים ומלווים שעברו הכשרה בחממות, מדריכים מחוזיים ורפרנטים, נציגי  רשויות באגפי הגיל, המעוניינים להקים חממות וליישם את דגמיהם  בבית ספרם או ביישובם.

מבנה הסדנה ועקרונותיה

הקבוצה תיפגש בימי רביעי, בין השעות 14:00-18:00 (5 שעות אקדמיות), בסך הכל 60 שעות השתלמות. המפגשים יכללו הרצאות תיאורטיות, סדנאות התנסותיות, ביקורים בחממות, סיורים וירטואליים, פאנל של דמויות שונות הקשורות לחממות, סימולציות, ודרכי עבודה שיאפשרו העמקה בהקשר התיאורטי והפרקטי-יישומי של מודל החממות. כמו כן, ישולבו למידת חקר על בסיס ייצוגים ונרטיבים שהמשתתפים יביאו מהשדה, למידת עמיתים, למידה מתוך סיפורי מתמחים, ועוד. ישתתפו מרצים אורחים ורכזים מובילי חממות במוסדות האקדמיים.

המפגשים יותאמו להנחיות משרד הבריאות ותו התקן הסגול בשנת קורונה ויכללו מפגשים סינכרוניים וא-סינכרוניים. מפגש של 5 שעות יכלול 3 שעות באופן סינכרוני ושעתיים באופן א-סינכרוני (משימה או מפגש פרטני). במסגרת זו יתקיים  שיח וליווי אישי לקידום העבודה בחממות. בהתאם להנחיות אלה יתכנו מפגשים פנים מול פנים.