חינוך בקונפליקט, עם קונפליקט ולקונפליקט: קורס למכשירות ולמכשירי מורים ומורות בשדה מורכב​

מרצים / מנחים:

גלי צ׳ינה צחורליאור לב-רן

מטרת הקורס היא לפתוח את הדרך לחשיבה מחודשת על תפקידם של קונפליקטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים בחברה הישראלית בכלל ובמערכת החינוך בפרט, ולהכשיר מרצים ואנשי חינוך לעבודה עם קונפליקטים ככלים חינוכיים. במקום לראותם כמכשול שיש להתגבר עליו, קורס זה מבקש להצביע על חשיבותם של קונפליקטים כאמצעים ייחודיים המאפשרים הכשרה וחינוך של מורים ושל תלמידים לחיים במציאות מורכבת ובחברה דמוקרטית פלורליסטית. במסגרת זו הקורס יקרא לרענון החשיבה על מטרות בתי הספר ומערכת החינוך – לחמוק מקונפליקט או לפתור אותו. בבסיס הקורס עומדת התפיסה כי כדי לעבוד עם קונפליקטים יש לצאת את תחומי החינוך המסורתיים ולשאוב מעולמות תוכן שנראים לעיתים רחוקים, אך שאינם כאלו כל עיקר. לכן במהלך הקורס תועברנה סדנאות בתחומים כמו פיזיקה ומדעי המורכבות, לצד יחידות בתחומים מקובלים יותר בתחומי החינוך, הסוציולוגיה וההיסטוריה.

הקורס בנוי משלוש חטיבות:

  1. בירור עמדות ורפלקסיה: תהליך אישי של המשתתפים שבליבו בירור עמדות ומפגש עם מורכבות הזהות הפרטית. תהליך זה ייעשה על רקע מחשבה על חינוך במציאות מורכבת ומקומה של זהות רב-ממדית במציאות זו. במסגרת זו גם ייחשפו המשתתפים לזהויותיהם ולעמדותיהם של עמיתיהם, שחלקם יהיו עבורם ״אחר שבקונפליקט״. בחלק זה של הקורס ההגעה של הקונפליקט למודעות והחוויה של המצב הקשה שהוא יוצר יהיו המטרה.
  2. תשתית הידע והתנסות תיאורטית: חשיפת המשתתפים להקשר התרבותי, החברתי והפוליטי הישראלי שבו התגבשה מציאות מורכבת ורווית קונפליקטים. במסגרת חלק זה יינתן הרקע ההיסטורי לגיבושה של החברה הישראלית ותיפתח ״מפת הקונפליקטים״ הישראלית, לא רק לשם הידע אלא גם כדי לרענן את תפיסותינו באשר להרכבה של החברה וכדי למלא את ״בנק הקונפליקטים״. זה בתורו יאפשר מלאי מגוון של מחלוקות לעיסוק, והבנה של מלוא המתח המובנה בחברה הישראלית.
  3. תרגום של תפיסות ותובנות לכלל מעשה חינוכי: על בסיס החוויות האישיות והידע התשתיתי יגבשו המשתתפים כלים (מערכי שיעור, תוכניות עבודה, סדנאות עמיתים וכיוצא באלו) לקידומו של חינוך עם קונפליקט ולקונפליקט במוסדותיהם.

היקף: 10 מפגשים בני 6 שעות, בסך הכול  60 שעות אקדמיות​

עלות: 1,500 ש"ח

מנחה: הקורס יובל על ידי ד"ר גלי צ׳ינה צחור וליאור לב-רן וירצו בו מרצים שונים, ובהם פרופ' אייל נווה, ד"ר תמי הופמן, ד"ר אדם הישראלי, ד"ר ניסים אבישר, ד"ר רוני גולדברג ואחרים