תשלום מקוון עבור ייעוץ של רשות המחקר

החל בשנת הלימודים תש"פ ייעוץ מכל סוג כרוך בהשתתפות כספית של החוקר בסך 300 ₪. התשלום חד-פעמי, והוא תקף לשנה.

לאחר קבלת אישור התשלום יישלח לחוקר אישור לדוא"ל, והוא יוכל לפנות ליועץ ולתאם את שעות הייעוץ.

ליצירת קשר rashut@macam.ac.il