על אודות המכון

מכון מופ"ת הוא בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות לימודים וסגלי הוראה העוסקים בהכשרת מורים. המכון הוא מסגרת יחידה מסוגה בארץ ובעולם.

המכון נוסד בשנת 1983 על-ידי האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך. התפיסה שהנחתה את ייסוד המכון הייתה כי למקצוע הכשרת המורים מאפייני ידע ייחודיים, וכי דרוש בסיס מחקרי ופרקטי בתחום זה, כמו גם מסגרות לימוד לתמיכה בהתפתחות המקצועית של סגלי ההוראה והניהול. תפיסה זו מתווה את פעילותו של המכון מתחילת דרכו.

ייעודו של מכון מופ"ת הוא לשמש מקום מפגש מקצועי לעוסקים בהכשרת מורים במכללות ובמוסדות אקדמיים אחרים. המפגשים ומסגרות הלימוד והמחקר מאפשרים החלפת דעות, הרחבת הידע, לימוד משותף, התמחות פרופסיונלית, יצירה והפצה של ידע.

מכון מופ"ת מבקש לסייע בשיפור רמת ההוראה והחינוך במערכת החינוך באמצעות טיפוח מקצועי של מכשירי המורים.

מסגרות הפעילות של המכון

ערוץ לימודים

ערוץ הלימודים מתחלק לשני חלקים עיקריים:
א. בית הספר, סדנאות וקורסים קצרים
ב. ערוצי השדה

בית הספר, סדנאות וקורסים קצרים

בית הספר מכיל 4 התמחויות דו-שנתיות ו-2 תכניות-חד שנתיות.

התמחויות דו-שנתיות:

 • הוראה והדרכה בהשכלה גבוהה
 • ניהול אקדמי
 • יוצרים כתיבה
 • מחקר והערכה

תכניות חד-שנתיות

 • הובלת יזמות וחדשנות חינוכית
 • שיתופיות בסביבות מתקדמות

בית הספר פועל במטרה לחדד ולהבליט את ייחודו הפרופסיונאלי של מקצוע הכשרת המורים, להרחיב ולהעמיק את ערוצי הידע של מורי המורים ולעסוק בסוגיות יסוד בהכשרה.

סדנאות וקורסים קצרים, מכילים:

 • סדנאות למורי המורים
 • סדנאות לעובדי המינהל (מרכז א.ד.ם)
 • סדנאות מעורבות (לשתי האוכלוסיות)

קיימות סדנאות המתמשכות על פני שעות ספורות וכאלה שפועלות על פני 30 שעות (קורס קצר).
כל הסדנאות מטרתן התפתחות מקצועית, העשרה והרחבת הידע, למידת כלי מחקר חדשים והעמקה של ידע קודם, כמו גם "פתיחת צוהר" לכיוונים חדשים בהכשרה.

תכניות השדה:

5 תכניות פועלות במכון מופת, עיקר עניינן הוא פרקטיקות של פיתוח מקצועי למורים ולגננות. הפעילות במופת היא בעיקרה פעילות מטה ומו"פ.
רשימת התכניות

לתכניות אלה קשר והשפעה על תכניות ההכשרה להוראה במכללות ובאוניברסיטאות, על ההתפתחות המקצועית של מורים וגננות, על תפיסותיה השונות.
פעולות המטה במופת פועלות בקשרים הדוקים עם משרד החינוך, מוסדות ההכשרה והגופים השונים (גופים פילנטרופיים) העוסקים בפיתוח ובלמידה מקצועית.

ערוץ כתיבה

מגוון ערוצי הכתיבה במכון מופ"ת נועד לאפשר למורי המורים להפוך את הידע התאורטי והפרקטי האישי שלהם לידע ציבורי, העומד לרשות קהיליית אנשי החינוך במכללות ובשדה.
השתתפות בתהליך הכתיבה ופרסום התוצרים הם נדבך רב-משמעות בהתפתחות המקצועית של הכותבים. בהוצאת הספרים של מכון מופ"ת יוצאות לאור שלוש סדרות מרכזיות: תמה (תיאוריה ומעשה בהכשרת מורים), כליל ומונוגרפיות בחינוך.
במכון מופ"ת יוצא לאור כתב עת אקדמי שפיט – "דפים" – המתמקד בתאוריה, במחקר ובפרקטיקה של הכשרת עובדי הוראה וירחון, המהווה במה לשיח ולדיון בסוגיות מתוך הכשרת המורים. 
דפי יוזמה, כתב-עת לא שפיט המהווה במה ליוזמות חינוכיות בהכשרת מורים.
ביטאון מכון מופ"ת יוצא לאור כל רבעון ומשמש במה מידית לשיח ולציון בסוגיות בהכשרת מורים.

ערוץ מחקר

העיסוק במחקר הכרחי להתפתחות המקצועית של מורי המורים, להעלאת רמת ההכשרה ולשיפור מעמדן ותדמיתן של המכללות. רשות המחקר במכון מופ"ת שמה לה למטרה לקדם את העשייה המחקרית של סגלי ההוראה במכללות ובמכון. היא יוזמת ותומכת במחקרים אישיים ומערכתיים ומסייעת לחוקרים בדרכים מגוונות. 

ערוץ מפגשי עמיתים

מכון מופ"ת מקיים מסגרות שונות של מפגשי עמיתים: כנסים וימי עיון, מפגשים המוקדשים לסוגיה מתוך הכשרת המורים, הרצאות מקוונות ועוד. במסגרות אלה עוסקים סגלי ההוראה בליבון נושאים משותפים, בדיון במחקרים שונים, בגיבוש עמדות בתחום הכשרת מורים ועוד. 

ערוץ מו"פ לטכנולוגיה ולחדשנות בחינוך

הערוץ מיועד לפתח, לרכז ולהפיץ מומחיות בחדשנות פדגוגית ובשילוב מושכל של טכנולוגיה בחינוך ובפדגוגיה בכלל, ובתחום הכשרת המורים בפרט.

לשם כך פועל הערוץ במספר מישורים:

 • ניתוח, זיהוי והבנה של צרכי השטח והתאמת המוצרים והשירותים הטכנולוגיים שיסופקו ע"י מכון מופ"ת
 • איתור ו"ייבוא" מוצרים ושירותים טכנולוגיים מהעולם שיכולים לקדם את מערכת הכשרת המורים והמכללות (top down)
 • זיהוי יוזמות מקומיות בשטח, הרחבתן,  שידרוגן והפצתן במערכת ההכשרה (bottom up)
 • הדרכה, הטמעה והפצה של חדשנות פדגוגית

בכך, פועל הערוץ לקידום מערכת הכשרת המורים בישראל.

מרכז מידע בין-מכללתי

מרכז המידע הבין-מכללתי מעמיד לרשות מורי המורים והחוקרים מאגרים של חומרים ומסמכים ייחודיים להכשרת המורים. כמו כן נבנה בו פורטל תוכן – מס"ע (מופ"ת סובב עולם) בעברית ובאנגלית, שמצויים בו מאמרים עדכניים בהכשרת מורים ובתחומים משיקים לה. 

ערוץ בין-לאומי

מכון מופ"ת מפיץ בארצות העולם ובתפוצה היהודית את הידע שנצבר בו בתחום הכשרת המורים ובנושאים של התארגנות לאומית לפיתוח פרופסיונלי של מורי מורים. מרצים מטעמו יוצאים להנחות קורסים בארצות חוץ, ויחידים ומשלחות מגיעים למכון מופ"ת ללמד, ללמוד ולחקור במסגרתו.