תכנון לימודים ופיתוח קוריקולרי

הנחות יסוד, שיקול דעת דידקטי ותכנים

Dates:

סמסטר ב': 8 במרץ 2020 – 26 ביוני 2020

Credit:

30 Academic Hours

Lecturers:

Rachel Lerner Moore

​קורס זה מומלץ למנהלים, לרכזי מקצוע ולמורים.

רבים מבתי הספר היהודיים בתפוצות רואים בידיעת העברית גורם חשוב בהפנמתם של יסודות התרבות היהודית. כיוון שכך, הם מציבים את הקניית הלשון העברית כיעד חינוכי מרכזי בתכנית הלימודים בכלל, ואת הקניית הכשירות התקשורתית בלשון העברית כמטרת העל הרצויה בפרט.

בקורס זה יוצעו למשתתפים כלים אשר יסייעו להם להכריע הכרעות נבונות בכל הנוגע לקביעת תכנית הלימודים להוראת העברית בבית ספרם. הם יוכלו להתנסות בכלים הללו לצורך הערכת היעילות של החומרים הלימודיים הקיימים. כמו כן, יתוודעו המשתתפים למושג כשירות תקשורתית: מה דרוש ללמד את התלמידים על מנת שישלטו במיומנות מורכבת זו? אילו סוגים של תרגילים ואתגרים לימודיים רצוי לזמן בפני התלמידים כדי להובילם בהצלחה בתהליך רכישתה?

היקף שעות: 30 שעות אקדמיות

לחץ למידע נוסף על אודות הקורס