סטנדרטים בהוראה ובהכשרת מורים: נייר עמדה

15

מק"ט: 3143 קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

הכותבים: יהודית שטיימןמשה זילברשטייןפנינה כץקארי סמיתרות זוזובסקישרה שמעוני

שנה: 2004

קטגוריה: "הכשרת מורים ומורי מורים"

שימו לב!

לאחר רכישת ספר מקוון, קריאתו תתאפשר אך ורק באזור האישי שבאתר חנות הספרים.
לא ניתן להוריד את הספר למחשב או לטלפון הנייד - לא בפורמט PDF ולא בכל פורמט אחר.

תיאור

המסמך שלהלן מבקש להביע עמדה ביחס למגמה המסתמנת בארץ, המעודדת פיתוח סטנדרטים של הוראה ומערך בחינות הסמכה, רישוי וקידום מורים מעוגני סטנדרטים (המלצות ועדת המשנה בנושא מיון סטודנטים בקבלה לתכניות הכשרת מורים והקמת מערך רישוי ממלכתי – בן פרץ, 2001).בחלקו הראשון של המסמך תוצג סקירה של תנועת הסטנדרטים בחינוך בעולם ובארץ ושל הגורמים שחברו אל פריחתה; יוצגו ההגיון שמדריך אותה, דעות בשבח סטנדרטים בחינוך ודעות נגדם. בהמשך יתואר הרציונל של פיתוח סטנדרטים למורים ולהוראה. גם כאן תוצגנה דעות בעד ונגד מגמה זו. בסיכומו של המסמך תובא העמדה שהתגבשה בקרב קבוצת מחנכים וחוקרים שחברה לצורך זה לבקשת סמנכ"לית משרד החינוך. בעיקרה זוהי עמדה המעריכה את התועלת בהצבת סטנדרטים של תכנים וביצועי הוראה למורים, אולם מזהירה מפני שימוש בלתי מושכל בהם.