הוראת מחקר איכותני: אתגרים, עקרונות, יישום

50

מק"ט: 3839 קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

עורכות: אורית חזןליאורה נוטוב

שנה: 2013

קטגוריה: "מתודולוגיות מחקר וכתיבה אקדמית"

שימו לב!

לאחר רכישת ספר מקוון, קריאתו תתאפשר אך ורק באזור האישי שבאתר חנות הספרים.
לא ניתן להוריד את הספר למחשב או לטלפון הנייד - לא בפורמט PDF ולא בכל פורמט אחר.

תיאור

למרות מגוון הספרים המרשים העוסק במחקר האיכותני, טרם פורסם ספר העוסק בהוראתה של מתודולוגיה מחקרית זו. זאת ועוד, כיום מקומו של המחקר האיכותני הולך וגדל בעולם המחקר – במדעי הרוח, במדעי החברה, בתחומי ההנדסה ואף במדעים המדויקים – עובדה שאינה מפתיעה שכן המחקר האיכותני חוקר התנהגות אנושית, ובני האדם נמצאים בבסיסה של כל עשייה חברתית, מדעית או הנדסית. עם הגידול בקהילייה החוקרת באופן איכותני, גדל באופן טבעי גם הצורך בקידום הוראתה של שיטת מחקר זו.
המחקר האיכותני מאופיין בין היתר במגוון של סוגות מחקר, תחומי יישום ודרכי ביצוע, ועל כן הוחלט לפנות לכותבים שישקפו מגוון זה. התוצאה היא ספר שהמחברות והמחברים של מאמריו הם נשות חינוך ואנשי חינוך במכללות ובאוניברסיטאות בישראל שפיתחו גישה להוראת מחקר איכותני מנקודת מבט ייחודית. הספר מציע דיון באתגרים של הוראת המחקר האיכותני לצד עקרונות לבניית קורסים בנושא זה וכן דוגמאות לקורסים להוראתם של סוגה מסוימת או כישור מסוים במחקר איכותני. עוד ניתן למצוא בספר הצעות לשילובם של תחומי דעת נוספים בהוראת המחקר האיכותני.
עיון בספר מלמד כי עקרונות ההוראה המוצגים בו ניתנים ליישום במגוון של קורסים, נוסף על הקורסים של מחקר בכלל ומחקר איכותני בפרט. מרצות ומרצים המלמדים מחקר איכותני ומקצועות אחרים במוסדות להשכלה גבוהה מוזמנים לבחון את התאמתם של הרעיונות המוצגים בספר לקורסים שהם מלמדים.

עורכות הספר
פרופ' אורית חזן היא ראש המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. תחום מחקרה הוא היבטים קוגניטיביים וחברתיים של מדעי המחשב והנדסת תוכנה. בעשור האחרון היא מלמדת את הקורס "שיטות מחקר איכותניות" בטכניון בהשתתפות סטודנטים ממגוון פקולטות. מתוך הכרה בחשיבות שילובו של סוג מחקר זה במקצועות מדע וההנדסה, יזמה ב- 2009 את סדרת המפגשים השנתיים על מחקר איכותני בטכניון. פרופ' חזן פרסמה כמאה מאמרים בכתבי עת ובקובצי כינוסים וכן שלושה ספרים.

ד"ר ליאורה נוטוב היא מרצה במכללת גורדון בחיפה. תחומי מחקרה הם מִנהל החינוך והוראה. בעלת ניסיון הוראה של יותר מעשרים שנה במערכת החינוך, בכלל זה חינוך כיתות מב"ר. על סמך ניסיונה פרסמה את ספרה מחנכת בע"מ (ליתם, 2006). 

תוכן עניינים והקדמה