העיתון (לילדים) כספר ללימוד הלשון

קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

הכותבים: אילנה מנשהמירי הורוביץ

שנה: 2000

קטגוריה: "תחומי דעת: הוראת שפות"

תיאור

חידת ההוראה "העיתון (לילדים) כספר ללימוד הלשון" מציעה למורי הלשון ולמתכשרים להוראת הלשון דרכים אחדות לגוון את הוראתם ולחדשה באמצעות השימוש בעיתון (לילדים ולמבוגרים) כספר לימוד; ניתן לקחת ממנו נושאים לעיון ולתיאור כמו גם חומרי גלם לשוניים לתרגול נושאים קבועים בתכניות הלימודים

הואיל ולעיתון השלכות מרחיקות לכת על עיצובה של תפיסת העולם של הקוראים ועל הלכי הרוח והנפש של הציבור כולו, מומלץ להכניסו לחדר הכיתה במכללה ובבית הספר לא רק כחומר גלם לשוני מרענן, אלא כקורפוס לימודים אקטואלי.
העיתון והמצוי בו מוצעים כמצע לבדיקה, לתיאור וללימוד, ומהם יפיקו המורה והמתכשר להוראה את ידיעותיהם המטה-לשוניות במסגרת הפדגוגיה הלשונית לרמותיה.
החוברת מציעה ללמד פרקים אחדים של הלשון העברית באמצעות העיתון, ובהזדמנות זו לנתח את לשון העיתון גם מן ההיבט המשלבי. מגמה זו עולה בקנה אחד עם רוחות השינוי הניכרות בתכניות הלימודים: הוראת הלשון ותיאורה במסגרותיה  ההקשריות ובביצועיה הטבעיים.