הדרכה כתיווך לקראת אוטונומיה

קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

הכותבים: אורנה שמראתי בכרדבורה וייסבורטקלודי טלרות סנדרוביץ

שנה: 2001

קטגוריה: "הגיל הרך" "התמחות והתפתחות מקצועית"

שימו לב!

לאחר רכישת ספר מקוון, קריאתו תתאפשר אך ורק באזור האישי שבאתר חנות הספרים.
לא ניתן להוריד את הספר למחשב או לטלפון הנייד - לא בפורמט PDF ולא בכל פורמט אחר.

תיאור

הספר אזל מהמלאי וניתן לעיון במרכז המידע

​הדרכה מטפחת במודרכים למידה עצמית ומעודדת אותם לקשר בין תכנים שרכשו ממקורות שונים. היא מסייעת לצמיחה רגשית, קוגנטיבית ומוסרית שלהם ומטרתה הסופית – טיפוח לומדים אוטונומיים הפועלים מתוך מוטיבציה פנימית.יחידת ההוראה "הדרכה כתיווך לקראת אוטונומיה" מציעה גישה שיטתית להכשרת מדריכים פדגוגיים ואחרים. היא מתבססת על ההנחה, שאיכות האינטראקציה בין המדריך למודרך ובין מחנכים לילדים קובעת את תוצאות ההדרכה וההוראה. בכך נשענת היחידה על שילוב של תאוריות: מצד אחד, תאוריית הלמידה של ויגוצקי ותאוריית ההשתנות של פויירשטיין עם תרגומה האופרטיבי ויישומה לגיל הרך של קליין; ומצד שני, תאוריית ההכוונה העצמית של גרולניק, דסי וראיאן.יחידת ההוראה כוללת רקע תאורטי, תיאור של מאפייני אינטראקציית ההדרכה וההוראה, וכן פרוטוקולים המתארים ומנתחים ביצוע והערכה של הדרכה עם סטודנטיות ועם מחנכות. בחלק הדידקטי של היחידה מוצעות פעילויות לשיפור מיומנויות הצפייה והניתוח של אינטראקציות.