גשרים מטפוריים נרטיביים בתקשורת בין-אישית

קטגוריה:

מדור: חנות ספרים

הכותבים: יצחק גילתעירית קופפרברג

שנה: 2002

קטגוריה: "מתודולוגיות מחקר וכתיבה אקדמית"

שימו לב!

לאחר רכישת ספר מקוון, קריאתו תתאפשר אך ורק באזור האישי שבאתר חנות הספרים.
לא ניתן להוריד את הספר למחשב או לטלפון הנייד - לא בפורמט PDF ולא בכל פורמט אחר.

תיאור

מהו שיח מטפורי-נרטיבי ? האם הבנה של מאפייני שיח זה עשויה לשפר את התקשורת הבין-אישית שלנו עם עמיתים לעבודה, עם סטודנטים שלנו ועם משפחתנו? כיצד אנו בונים בשיח זה את האני המקצועי שלנו ? כדי לענות על שאלות אלה חברו יחד חוקרת שיח ופסיכולוג והכינו תכנית המציגה מודל לניהול שיחות בין סטודנט/ית ומורה שלו/ה, שעשוי להוות כלי לקידום התפתחות מקצועית. המודל הוא רב-תחומי וכולל שילוב של פרספקטיביות לשוניות פסיכולוגיות וחברתיות. הפרק הראשון בתכנית מגדיר שני מושגים מרכזיים: הסיפור האישי ואמצעי הערכה לשוניים, ובעיקר שפה מטפורית. הפרק השני מתמקד בסיפורים אישיים של מורים וסטודנטיים להוראה ובהתפתחות האני המקצועי, כפי שהיא באה לביטוי בסיפורים אלה. הפרק השלישי מראה כיצד ניתן להשתמש בסיפור האישי הלכה למעשה כדי לסייע לסטודנט להוראה לבנות את האני המקצועי שלו במשותף עם מורה בעל ניסיון וידע בתחום ההוראה. בסוף כל אחד משלושת הפרקים מוצעות פעילויות לתרגול נוסף, והן מלוות בהערות פרשניות של מחברים. בפרק הרביעי והאחרון מוצגות פעילויות לשימוש בסיפור האישי בכיתה. חלק מהמטלות מותאמות לשימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני. בסוף הספר מוצג מילון מונחים.