מועדים:

שישה מפגשים בימי ראשון, החל מה- 5/11/2023, בשעות 10:00–12:00

מרצים / מנחים:

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל


תקציר

המחקר הנרטיבי הוא פרדיגמת מחקר פרשנית בתוך קורת הגג של המחקר האיכותני-פרשני, שמשמשת במגוון דיסציפלינות ופרופסיות חברתיות. האפיסטמולוגיה הנרטיבית תופסת את  האדם כמספר סיפורים ומייחסת מגוון פונקציות לסיפורים (נרטיבים) בחיינו: הם מקנים משמעות לאירועי חיינו, מסבירים את פעולותינו, מכוננים את זהויותינו האישיות, המשפחתיות, הקהילתיות והלאומיות, הן ערוץ מרכזי לאינטראקציה בין-אישית וללימוד התרבות, ועוד. על בסיס הבנה זו, פותחו מתודולוגיות מגוונות לאיסוף והפקה של נתונים נרטיביים וניתוחם, המושתתות על עקרון ההוליזם.

הקבוצה מיועדת לחוקרות וחוקרים העושות.ים – או מבקשים לעשות –  שימוש בפרדיגמה הנרטיבית למחקרים במגוון דיסציפלינות ועולמות תוכן. במפגשים נדון בהיבטים תאורטיים, מתודולוגיים ופרקטיים הקשורים לפרדיגמת המחקר הנרטיבית. על פי הרצון והצרכים של המשתתפות.ים, הדיונים יתמקדו בסוגיות של אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה, הגדרות של נרטיב, סוגים של נרטיבים, שיטות להפקה ולפרשנות של סיפורים, נרטיבים במעגלי הקשר, נרטיב כאתר למפגש בין פרט ותרבות, אתיקה במחקר נרטיבי ועוד. כחלק מהלמידה המשותפת, חברות.י הקבוצה יציגו מחקרים/פרסומים בתהליך ויקבלו משוב מהקבוצה שיסייע להן.ם לקדם את המחקרים ופרסומם.

מועדי המפגשים

במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשפ"ד שישה מפגשים מקוונים (בזום), בימי ראשון, (5/11/2023; 17/12/2023; 28/1/2024; 17/3/2024; 5/5/2024; 9/6/2024).
בכל אחד מהמפגשים הללו החברות תשתתפנה באחת או בשתיים מקבוצות ההתמחות (בוקר וצוהריים), ותאזנה להרצאת אורח/ת במליאה.

מיקום: המפגשים בשנה"ל תשפ"ד יהיו מקוונים בזום.

דמי הרשמה

קבוצת עניין אחת: 600 ₪, שתי קבוצות עניין: 950 ₪
תינתן הנחה על הרשמה מוקדמת 10%
ההנחה מסתיימת בתאריך 4 בנובמבר 2023 בחצות.
מחיר לאחר הנחה:
קבוצת עניין אחת: 540 ₪, שתי קבוצות עניין: 855 ₪

 

על המנחה

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל היא מרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר ומכהנת כראשת קבוצות העניין במחקר איכותני וכמנחה קבוצת עניין במחקר נרטיבי במכון מופ"ת, מאז 2007. היא מנחה תלמידים מתקדמים ויועצת לחוקרות.ים העורכות.ים מחקרים בשיטות איכותניות בכלל ונרטיביות בפרט. רבים מפרסומיה עוסקים בהיבטים תיאורטיים ומתודולוגיים של פרדיגמת המחקר הנרטיבית.

דוא"ל: gabrielasm@013.net

ביבליוגרפיה