כתיבה ופירסום של מאמרים אקדמיים

מועדים:

שישה מפגשים בימי ראשון, החל מה- 5/11/2023, בשעות 10:00–12:00


תקציר

פרסום מאמרים נדרש כיום מכל חבר סגל אקדמי. בקבוצה זו נדון בדרכים לכתיבה מיטבית של מאמרים איכותניים, החל בשלב התכנון, עבור דרך שלבי הכתיבה והשיווק של המאמר, וכלה בחשיפתו לאחר פרסומו לקהילת העמיתים הבין-לאומית. על פי צורכיהם של חברי הקבוצה יידונו נושאים שונים: הייחודיות שבהכנת מאמרים איכותניים בהשוואה להכנת מאמרים כמותניים; כתיבת מאמרים בצוות כאתגר וכהזדמנות; שילוב מובאות וציטוטים בטקסט הפרשני; קישור נושאי המאמר לתאוריות מרכזיות בתחום הדעת של המחקר תוך התדיינות עם ספרות מקצועית בתחום; המשימה השכנועית של המאמר; ציון רפלקטיבי של מיקום החוקרים בשדה (positionality) ודגמים שונים להנכחתם בטקסט; דילמת ה"ענווה" בניסוח מסקנות המאמר; ניסוח  מגבלות המחקר; בחירת כתב עת להגשה; התנהלות אל מול מערכות כתבי עת; התמודדות עם הכנת רביזיות; והגברת חשיפת המאמר לאחר פרסומו.

המפגשים ישלבו הצגות של פרקי מאמרים של המשתתפים בשלבי עבודה שונים ודיון משותף בהם, ניתוח של מאמרים איכותניים שפורסמו, והרצאות של המנחה. בקבוצה חברים מומחים ממגוון תחומי ידע ועולמות תוכן, ועל כן ההשתתפות בה מהווה פלטפורמה להיכרויות עם אנשי מקצוע  לצורך שיתופי פעולה מחקריים וכתיבת מאמרים משותפים, לרבות מאמרים המשלבים ידע אינטר-דיסציפלינרי.

רשימת נושאי הדיון כוללת את הנושאים הללו אך לא רק אותם*: בחירת כתב עת להגשת מאמר ומדדי דירוג של כתבי עת; הכנת סקר ספרות רלוונטי וממצה; כתיבת המבוא למאמר ; דגשים בכתיבת פרק השיטה במאמר; הכנת פרק הממצאים במאמר איכותני; אומנות כתיבת הדיון במאמר איכותני; התמודדות עם ביצוע רביזיות; מאחורי הקלעים של מערכת כתב העת: כיצד להתנהל מול המערכת והעורך.

*חלק מהנושאים ייקבעו מדי שנה בהתאם לצרכים המחקריים של המשתתפים

מועדי המפגשים

במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשפ"ד שישה מפגשים מקוונים (בזום), בימי ראשון (5/11/2023; 17/12/2023; 28/1/2024; 17/3/2024; 5/5/2024; 9/6/2024).

בכל אחד מהמפגשים הללו החברות תשתתפנה באחת או בשתיים מקבוצות ההתמחות (בוקר וצוהריים), ותאזנה להרצאת אורח/ת במליאה.

מיקום: המפגשים בשנה"ל תשפ"ד יהיו מקוונים בזום.

דמי הרשמה

קבוצת עניין אחת: 600 ₪, שתי קבוצות עניין: 950 ₪

תינתן הנחה על הרשמה מוקדמת 10%

ההנחה מסתיימת בתאריך 4 בנובמבר 2023 בחצות

מחיר לאחר הנחה:

קבוצה עניין אחת: 540 ₪, שתי קבוצות עניין: 855 ₪

על המנחה: ד"ר בוקק-כהן הינה סוציולוגית החוקרת בתחומי המשפחה והבריאות ומרצה מזה 27 שנה במוסדות להשכלה גבוהה; בנוסף היא עוסקת בהוראת הכתיבה המדעית לאנשי סגל אקדמי ועד כה פירסמה מעל תשעים מאמרים כמותניים ואיכותניים.