ניתוח נתונים במחקר איכותני

בעקבות דחיית שנת הלימודים במוסדות האקדמיים בשל הלחימה, פעילות קבוצות העניין במחקר איכותני תידחה ליום ראשון, 17 בדצמבר 2023.

מועדים:

שישה מפגשים בימי ראשון, החל מה- 17/12/2023, בשעות 10:00–12:00

מרצים / מנחים:

פרופ' אריאלה פופר-גבעון


תקציר

ניתוח נתונים הוא אחד מהשלבים המרכזיים בעריכת מחקר. במחקר איכותני, המטרה המרכזית של ניתוח הנתונים היא לסנן, למיין ולארגן את החומרים הרבים שנאספו, בצורה כזו שהנושאים והפירושים העולים מהניתוח יענו על שאלות המחקר, ויחשפו את המשמעות החברתית והתרבותית העולה משדה המחקר. חוזקן של מסקנות המחקר תלוי באופני ניתוח הנתונים ולכן, כדאי לאמץ כלים שיטתיים לניתוח הנתונים.

קבוצת העניין לניתוח נתונים במחקר איכותני מיועדת לחוקרים וחוקרות, ממגוון דיסציפלינות, העורכים מחקרים איכותניים ומתמודדים עם אתגרי ניתוח הנתונים. בכל אחד מהמפגשים נציג שיטה לניתוח נתונים במחקר איכותני או היבט תיאורטי רלוונטי, ונתרגל את יישומם בתהליך הניתוח על נתונים איכותניים מסוגים שונים – תמלולי ראיונות, תצפיות, חומרים ארכיוניים וכדומה. חברי הקבוצה יציגו את מחקריהם ויזכו למשוב מהקבוצה שיתמוך בהתקדמותם.

מטרות הקבוצה:

  1. להכיר שיטות שונות לניתוח נתונים במחקר איכותני.
  2. להתייחס להיבטים תיאורטיים ופרקטיים שונים של תהליך ניתוח הנתונים.
  3. לקדם את תהליך ניתוח הנתונים במחקרים של חברי הקבוצה.
  4. ליצור קבוצת עמיתים לומדת ולעודד שיתופי פעולה מחקריים.

מועדי המפגשים
במסגרת פעילות הקבוצה יתקיימו בשנת הלימודים תשפ"ד שישה מפגשים מקוונים (בזום), בימי ראשון (5/11/2023; 17/12/2023; 28/1/2024; 17/3/2024; 5/5/2024; 9/6/2024). בכל אחד מהמפגשים הללו החברות תשתתפנה באחת או בשתיים מקבוצות ההתמחות (בוקר וצוהריים), ותאזנה להרצאת אורח/ת במליאה.

מיקום: המפגשים בשנה"ל תשפ"ד יהיו מקוונים בזום.

דמי הרשמה
קבוצת עניין אחת: 600 ₪, שתי קבוצות עניין: 950 ₪

על המנחה

פרופ' אריאלה פופר-גבעון היא פרופסור חבר במכללת דוד ילין. מומחית למחקר איכותני, החוקרת סוגיות שונות של בריאות וחולי (גזענות במערכת הבריאות בישראל, הססנות חיסונים, רפואה מרחוק ועוד). מלמדת מזה שנים רבות סוגיות שונות במחקר איכותני בשלל מסגרות.