עברית מתקוונת אליך – מחיר מיוחד

סמינר מקוון

מועדים:

8,11,15,22 בפברואר 2021, בשעות 21:00 – 22:30 שעון ישראל

היקף:

8 שעות אקדמיות

הסמינר מורכב מארבעה מפגשים של שעה וחצי.

המשתתפים בסמינר ייחשפו למגוון סוגיות ביניהן: השפה ככלי להבעה ולביטוי אישיים וככלי לתקשורת עם האחר; כלים אינטרנטיים ויישומים דיגיטאליים מתאימים; אינטראקטיביות ומעורבות של הלומדים; בחירת נושא אינטגרטיבי וניסוח יסוד מארגן; פיתוח מיומנויות של לומד עצמאי ושל בניית משימות שיתופיות; ושילוב משחק ומישחוק.