מועדים:

תאריך התחלה 10 באוקטובר 2021, תאריך סיום 21 בינואר 2022

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר אורלי אלבק

הקורס נועד לשפר את לשונו של המורה לעברית כדי שישמש דוגמה אישית נאותהלתלמידיו. הנושאים נבחרו בהנחה שככל שיורחבו ידיעותיו של המורה וככל שתעמיק הבנתו את התהליכים החלים בלשון, כך ייטיב לשקף את בסיס הידע שלו בשימוש הלשון.