הוראת עברית באמצעות הומור

מועדים:

תאריך התחלה 10 באוקטובר 2021, תאריך סיום 21 בינואר 2022

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

רחל נפרסטק

קורס זה מומלץ למנהלים, לרכזי מקצוע ולמורים.

רבים מבתי הספר היהודיים בתפוצות רואים בידיעת העברית גורם חשוב בהפנמתם של יסודות התרבות היהודית. כיוון שכך, הם מציבים את הקניית הלשון העברית כיעד חינוכי מרכזי בתכנית הלימודים בכלל, ואת הקניית הכשירות התקשורתית בלשון העברית כמטרת העל הרצויה בפרט