הוראת עברית לילדי ישראלים בתפוצות: הוראה חווייתית ולמידה משמעותית באמצעות חיבור בין עבר והווה

וובינר - מפגש מקוון חינם!

מועדים:

יום ראשון, 29 באוגוסט 2021, 22:30–21:00 שעון ישראל

היקף:

2 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ענבל צפיר

הוראת שפת אם לילדי מהגרים היא ייחודית בהיבטים מסוימים, ושונה לעיתים מהוראת השפה כשפה שנייה. במסגרת וובינר זה אציג גישה הוליסטית להוראת עברית לילדי ישראלים בחו"ל, המדגישה את לימוד השפה מתוך הקשר חווייתי, זהותי-משפחתי-תרבותי ישראלי. בהרצאה נתמקד בדרכים שונות לתכנון שיעור להוראת עברית אשר חושף את התלמיד לשפה באמצעות חיבורים שונים לעבר ולהווה היהודי-ישראלי, וזאת בעזרת חומרי עזר, משחקים, ספרות ישראלית, תוכני מדיה, מוזיקה ועוד המציגים ומדגישים את נושא הזהות הישראלית, החיבור לארץ ישראל והחיים בה. נעסוק באפיון דרכי וחומרי הוראה רלוונטיים, נראה כיצד אפשר לרתום ולשלב את בני המשפחה בתהליך רכישת השפה, ונלמד כיצד ליצור קשר אישי עם תלמידים שהם דוברי עברית ולחזק את יחסם החיובי כלפי השפה העברית.