שפה שנייה באוכלוסיות שונות

מועדים:

במועדים: 3/1/22, 6/1/22, 10/1/22, בשעות 21:00 - 22:30

היקף:

6 שעות אקדמיות