דקדוק תלוי הקשר

מועדים:

תאריך התחלה 23/10/2022, תאריך סיום 29/1/2023

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר אורלי אלבק

המרצה: ד"ר אורלי אלבק

ראש מדור לימודי המשך באקדמיה ללשון העברית, ומרצה בתוכנית לעריכת שפות במכללת ליפשיץ; בעבר לימדה עברית במכללות ובבתי ספר בחו"ל.

היקף הקורס: 14 מפגשים שבועיים סינכרוניים וא-סינכרוניים – סה"כ 30 שעות אקדמיות

מספר משתתפים: 10-25

מטרת הקורס: הקורס יתרכז בתחום תורת הצורות (המורפולוגיה) של העברית בהקשר של טקסט. בלימוד טקסט מזדמנים נושאים בכל תחומי הלשון, החל בסוגיות דקדוקיות וכלה בסוגיות מילוניות ובדרכי הבעה. במסגרת זו יושם דגש על נושאים בתורת הצורות, ובהם מערכת השם ומערכת הפועל.

קהל יעד: מורים, מכשירי מורים, אנשי חינוך, יועצים

מועדי הקורס: ימי ראשון החל מה-23/1012022 עד ה- 29/1/2023

פורמט: 12 מפגשים בפורמט א-סינכרוני באמצעות פלטפורמת ה-Moodle, ושני מפגשים סינכרוניים לפחות, שמתקיימים באמצעות פלטפורמת ZOOM​ .

סילבוס

פרקי מבוא

ביחידת המבוא נבחין בין דקדוק ומילון, נכיר את המאפיינים המיוחדים של הלשון העברית ונכיר את הצורן ואת דרכי התצורה בעברית.

הוראת השם

ביחידה השנייה נעסוק בפרקי הוראת השם לפי רמות הלימוד. ברמת המתחילים נסתפק בזיהוי הצורנים, ברמת הבינוניים נעסוק בנטיית השמות וברמת המתקדמים נעסוק במשקלי שמות אופייניים ובשינויים החלים בנטיית השמות.

הוראת מערכת הפועל ותואר הפועל

ביחידה 3 נעסוק בהוראת מערכת הפועל ותואר הפועל. גם ביחידה זו נבחין בין רמות הלימוד.

הוראת הקבוצות הסגורות

ביחידה 4 נעסוק בהוראת הקבוצות הסגורות