תאוריה ומעשה בהוראת העברית כשפה נוספת: עקרונות ודרכי יישום

מועדים:

תאריך התחלה 23/10/2022, תאריך סיום 29/1/2023

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר הלה אתקין

הקורס "תאוריה ומעשה בהוראת העברית כשפה נוספת: עקרונות ודרכי יישום" הוא קורס מבוא בתוכנית לימודי תעודה ב"הוראת העברית כשפה נוספת". הקורס יעסוק בהוראת העברית כשפה נוספת, ויקנה עקרונות של הוראת שפה נוספת בכלל ושל הוראת העברית בפרט. הקורס פונה לאוכלוסיות מגוונות: יהדות התפוצות, מיעוטים בישראל, והעוסקים בהוראת העברית כשפה נוספת במוסדות לימוד, באולפנים ובאקדמיה