תאוריה ומעשה בהוראת העברית כשפה נוספת: עקרונות ודרכי יישום

מועדים:

תאריך התחלה 23/10/2022, תאריך סיום 29/1/2023

היקף:

30 שעות אקדמיות

מרצים / מנחים:

ד"ר הלה אתקין

הלה אתקין היא דוקטור באוניברסיטת בר אילן, ראש החוג ללשון במכללת אורנים, ומרצה במחלקה להכשרת מורים. היא חברה ב- Association for Research in L1 Education (ARLE International) ומשתתפת בקבוצת מחקר בין-לאומית החוקרת את כתיבתם של תלמידי בית הספר

היקף הקורס: 14 מפגשים שבועיים סינכרוניים וא-סינכרוניים – סה"כ 30 שעות אקדמיות

מספר משתתפים: 10-25

מטרת הקורס: הבנת הקשיים בלימוד העברית כשפה נוספת תוך הכרת מושגים, מאפיינים ועקרונות של הלימוד וההוראה של השפה העברית כשפה נוספת.

קהל יעד: מורים, מכשירי מורים, אנשי חינוך, יועצים

מועדי הקורס: ימי ראשון החל מה-23/1012022 עד ה- 29/1/2023

פורמט: מרבית הלימודים מתבצעים בפורמט א-סינכרוני באמצעות פלטפורמת ה-Moodle,

אך כל קורס משלב גם שני מפגשים סינכרוניים לפחות, שמתקיימים באמצעות פלטפורמת ZOOM​ .

סילבוס:

שיעור 1 – הכרות

אנא העלו תמונה שלכם כדי שנוכל להתגבר על הריחוק הנגזר מהסביבה המקוונת.

אם תרצו – תוסיפו מספר מילים על המניע שלכם להצטרפות לקורס או אם תוסיפו עוד משהו על עצמכם.

שיעור 2 – מבוא – מצבה של העברית בת זמננו וזיקתה למקורות

שיעור 3 – אתגרים וקשיים: התנסות בלימוד שפה נוספת,  בחינת קשיים והגדרתם

שיעור 4 עשרת הדיברות להוראת העברית

במפגש זה תתוודעו למסגרת התייחסות אירופית משותפת לשפות: למידה, הוראה, הערכה (מהא"ם, CEFR, 2009). הוגי המסמך אינם מציעים דרך אחת בלבד להוראה, אלא מותירים חופש רב להחלטת המורים.

שיעור 6 – הוראת הדקדוק

במפגש זה נתמקד במקומו של הדקדוק בהוראה של שפה נוספת.

שיעור 7 – מפגש מקוון – הוראת העברית על פי שיטת טורו קולג'

בשיעור הזה נתוודע לשיטת הוראה ייחודית הנהוגה בכמה מקומות ברחבי הארץ.

שיעור 8 – הוראת הפועל ומילות היחס

דוגמה לתרגול מילות היחס ודירוג מערכת הפועל על פי שכיחות השימוש בפעלים

שיעור 9 – שיטת הדיבוב

בשיעור זה תתוודעו לשיטת ההוראה הלכה למעשה. כעת, משהכרנו את שיטת הבסיסים ואת הוראת הפועל בשילוב עם מילות היחס המוצרכות, נעבור לפרקטיקה.

שיעור 10 – האזנה

חשיבותה של ההאזנה בהוראה של שפה נוספת. טכניקה מדורגת והבנת הנשמע. הדגמה והתנסות.

שיעור 11 – קריאה

הוראת הקריאה א נועד לאפשר לכם לבחון שלבים שונים בהוראת הקריאה.

שיעור 12 – קריאה

הוראת הקריאה ב' נועד לאפשר לכם לבחון שלבים שונים בהוראת הקריאה.

שיעור 13  – הוראת הכתיבה

גישות אנליטיות לעומת גישות גלובליות וחשיבות אוצר המילים

שיעור 14 – סיכום , הוראות לעבודת הסיכום ומשוב

.